Kazanım Testleri

11. Sınıf Sosyoloji Kazanım Testi – Toplum ve Kültür – 1 (2019-2020)

11. Sınıf Sosyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Sosyoloji
TESTİN KONUSU:Toplum ve Kültür
TESTİN ADI:Toplum ve Kültür – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Toplum ve Kültür – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)Bir toplumun duygusal, düşünsel ve davranışsal alışkanlıklarından oluşan yaşam tarzı, kültürü oluşturur. Kültür, geçmişten günümüze tecrübe ile oluşur ve toplumu şekillendirir.

Buna göre kültür için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?CEVAP
A

2) I. Tarihseldir.
II. Görelidir.
III. Çok boyutludur.
IV. Durağan değildir.
V. Toplumsaldır.

Kültür ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?CEVAP
E

3) Bilimsel ve teknolojik gelişmeler medeniyet alanına ait unsurların her topluma hitap edebileceği yargısını güçlendirmektedir. Bu tür genellemelere rağmen, yine de her toplumun kendine özgü örf, adet ve gelenekleri varlığını korumaya devam etmektedir.

Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

4) Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?CEVAP
D

5) Kültürün çok anlamlı bir yapısının olması onun pek çok boyutunun olduğunu gösterir. Kültürün bilişsel, davranışsal(normatif) ve maddi boyutu olmak üzere üç boyutu bulunmaktadır. Kültürün insanı en fazla etkileyen boyutu ise bilişsel boyutudur. Bu boyut, insanlara değerler ve inançlar konusunda referans noktaları sunar. Bilişsel boyutun içeriğini fikirler, idealler, inançlar vb. oluşturur.

Parçadan yola çıkılarak kültürün bilişsel boyutu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?CEVAP
C

6) Gerekli bilimsel eğitimi almış bir kişi, doktor, öğretmen, mühendis vb. olabilir. Kendini geliştirmek ve mesleğini iyi bir şekilde yerine getirmek için çeşitli hizmet içi eğitimler alabilir.

Açıklamada anlatılan kültür ögelerine katılma yolu aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

7) Örfler, adetler, gelenek ve görenekler sosyal yaşamın omurgasıdır. Geçmişten günümüze yaşatılarak aktarılan bu tür unsurlar; saygının, sevginin ve dayanışmanın değer ölçütü olarak görülürler.

Bu parçada dile getirilen kültür unsurları aşağıdaki nitelemelerin hangisi ile ifade edilir?CEVAP
E

8) İstenilen konsere ya da bir sinema filmine gitme; istenilen derneğe, vâkıfa üye olma veya spor türlerinden voleybol ya da hentbolu seçme gibi yollarla da bireyler kültürü kazanabilir ve bu şekilde de sosyalleşebilirler.

Bu parçada hakkında açıklama yapılan kültüre katılma şekli aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

9) Dil unsuru, diğer kültür unsurlarından ayrıcalıklı ve önceliklidir. Toplumların sözlü ve yazılı kültür ürünleri özellikle dil faktörünün kullanılmasıyla nesilden nesile aktarılmaktadır.

Buna göre dili önemli kılan unsur aşağıdakilerden hangisi olabilir?CEVAP
B

10) Bir toplumda bazı kültür unsurları herkes tarafından, bazıları ise bölgelere ve kesimlere göre kazanılır. Genel ve özel unsurlar olarak sınıflandıracağımız bu kazanımlar, bireylerin ihtiyaçlarına göre oluşur.

Buna göre aşağıdaki kültür unsurlarından hangisi genel kazanımlar arasında yer alır?CEVAP
E

11) Manevi kültür öğeleri toplumda meydana gelen inançlar, fikirler, örf ve adetlerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi manevi kültüre örnek olarak verilemez?CEVAP
B

12) Sosyolojik olarak kültürsüz bir toplumdan söz edilemeyeceği açık bir gerçektir. Zira her toplumun kendine özgü bir yaşam tarzına sahip olması, kültürün doğal bir sonucudur.

Bu açıklama kültürün aşağıdaki işlevlerinden hangisine dikkat çekmektedir?CEVAP
D