Kazanım Testleri

11. Sınıf Sosyoloji Kazanım Testi – Toplum ve Kültür – 2 (2019-2020)

11. Sınıf Sosyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Sosyoloji
TESTİN KONUSU:Toplum ve Kültür
TESTİN ADI:Toplum ve Kültür – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Toplum ve Kültür – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Hiçbir insan hayatını tek başına şekillendiremez. Aile ile başlayan çevre faktörü yeni nesillerin hayata hazırlanmasını sağlar. Neyin nasıl yapılacağı, insanlarla nasıl ilişki kurulacağı gibi birçok davranış kültürel unsurlarla birlikte bireylere kazandırılır.

Bu açıklamada kültürün aşağıdaki hangi işlevinden söz edilmektedir?







CEVAP
E

2) Aşağıdakilerden hangisi kültürün işlevlerinden değildir?







CEVAP
B

3) Vatan-millet ideallerini, şarkısına-halısına, sokağına-çarşısına ilmek ilmek işleyen bir toplumu, hangi zorluk esir alabilir, hangi düşman yenebilir? Kurtuluş Savaşı’nda destan yazanları anlayabilmek için, aynı kültürel değerleri yaşıyor olmak gerekir.

Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?







CEVAP
E

4) İnsanlar bayram kutlamalarında, düğün törenlerinde, cenaze merasimlerinde bir araya gelirler. Bir yandan acılarını ve sevinçlerini paylaşırlar, bir yandan da genç nesillere birlikteliğin önemini yaşatırlar.

Bu açıklamadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?







CEVAP
B

5) Kültürel çözülme bir toplumu oluşturan sosyal ilişkilerin bütünlüğü bozacak şekilde gevşemesidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi “kültürel çözülme”ye engel olmak için öncelikle yapılmalıdır?







CEVAP
A

6) Bayramlar, toplumların yaşamında yer alan anlamlı günlerdir. Ülkemizde bugünler sevinç ve neşe içinde kutlanır. Dini bayramlarımızda eş, dost, akraba ziyaretleri yapılır. Yoksullar gözetilerek ihtiyaçları giderilmeye çalışılır. Millî bayramlarımız ise ulusça paylaştığımız kahramanlıkların ve başarıların anıldığı, coşku ve neşe içinde kutlanan önemli günlerdir.

Bu parçada bayramların kültür üzerindeki aşağıdaki etkilerinden hangisi açıklanmaktadır?







CEVAP
D

7) Kültürel ögelerin, kitle iletişim araçları, göçler, turizm ve sanat aracılığı ile bir toplumdan başka bir topluma geçmesine “kültürel yayılma” denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir kültürel yayılma örneği değildir?







CEVAP
E

8) Bir kültürün maddi unsurları ile manevi unsurları her zaman aynı doğrultuda değişim gösteremeyebilir. Örneğin hızla değişen kitle iletişim araçlarına karşılık, bu tür araçların topluma uygun kullanım alışkanlığı henüz oluşmamış olabilir.

Bu parçada açıklanan kültürel sorun aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?







CEVAP
C

9) I. Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması
II. Yeni ihtiyaçların ortaya çıkması
III. Uluslararası ticaretin yaygınlaşması
IV. Farklı kültürlerle iletişime girilmesi

Verilenlerden hangilerinin kültürel değişmeye neden olması beklenir?







CEVAP
E

10) Kültür unsurları tarihsel koşullardan etkilenir. Bir toplumun kültürünü anlamak için, o toplumu oluşturan tarihsel koşulları bilmek, o toplumda yaşayan bireylerin yaşam biçimi ve değerlerine bakmak gerekir.

Parçada hakkında açıklama yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?







CEVAP
C

11) X havayolu çalışanlarının çoğu, disiplinli çalışma, işletmeye bağlılık ve müşteriye hizmet gibi değerleri onaylamakta ve benimsemektedirler. Belirtilen işletme çalışanlarınca benimsenen bu değerler, onların grup davranışını belirleyen bir kültür oluşturmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere, bir grubun kültüründen söz edildiğinde, aslında o grubun egemen kültürü ifade edilmektedir. Toplumda da bir büyük grup olarak, geniş kitleler arasında yaygın olarak benimsenen kültürel kalıplar bulunmaktadır.

Bu açıklamada üzerinde durulan kavram aşağıdakilerden hangisidir?







CEVAP
B

12) Kültür düz bir yaşam tarzı oluşturmaz; düşünsel ve duygusal bütün yönlerimizi doldurur ve biz bu dolulukla yaşadıklarımızın tadına varır, kendimizi bu şekilde tanımlarız.

Bu açıklamada aşağıdaki kavramlardan hangisi üzerinde durulmaktadır?







CEVAP
C