Kazanım Testleri

11. Sınıf Sosyoloji Kazanım Testi – Toplum ve Kültür – 3 (2019-2020)

11. Sınıf Sosyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Sosyoloji
TESTİN KONUSU:Toplum ve Kültür
TESTİN ADI:Toplum ve Kültür – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Toplum ve Kültür – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Bir toplumda hâkim olan değerleri yaşama aktaran kültür unsurları vardır. Bu tür kültür unsurları, aynı zamanda toplumsal bütünlüğün güvencesini oluşturur.

Açıklamada yer alan kültür unsuru aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?CEVAP
D

2) Günlük yaşamda, geniş kitlelerce hızla benimsenip tüketilen kültürel oluşumlar vardır. Bu kültürel oluşumlar sinema, moda, televizyon dizileri, spor ve magazin programları gibi araçlarla yeni imajlar, düşünceler ve tutumlar, yeni davranış biçimleri ve alışkanlıklar üretir.

Bu parçada açıklanan kültürel kavram aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

3)Yurtdışına dil eğitimi için giden bir birey, gördükleri karşısında “Benim ülkemde de bu var.”, “Bu niye böyle?”, “Niçin bu şekilde davranıyorlar?” gibi cümleler kurarak katıldığı yeni ortamla ilgili hayıflanmaktadır.

Bu açıklamada ifade edilen bireyin durumu aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?CEVAP
A

4) Varlık gerekçesini yitirmiş bir kültür, yeni durumlar karşısında kendini güncelleme becerisi gösteremez. Yapacağı tek şey, elde kalan ögelerle kültürel uyarlamalar yapmaktır. Günümüzde kültür emperyalizmi ile karşılaşan toplumların yaşadıkları, bundan başka bir şey olmasa gerek..

Bu parçada dikkat çekilen kültürel durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?CEVAP
E

5) Kültürlerarası etkileşim sonucunda gerçekleşir. Kişi kendi kültürel ögeleri ile karşılaştığı yeni kültür ögelerini kendinde birleştirir.

Bu açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?CEVAP
C

6) Toplumsal, ekonomik ve düşünsel gelişmeler yoluyla konuştuğumuz kelimelerin arasına, giyim ve davranış biçimimize bize ait olmayan özellikler girebilir ya da aynı yolla başka kültürleri etkileyebiliriz. Bunun nedeni kültürün yabancı kültür unsurlarından etkilenmesi ve bu unsurları etkilemesidir.

Verilen açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?CEVAP
B

7) Ekonomik ve sosyal hareketliliğin yoğun yaşandığı bir dünyada, kültürlerin birbirinden etkilenmemesi elbette ki mümkün değildir. Bu etkilenmenin olumsuz tarafları olduğu kadar, olumlu taraflarını da görmek gerekir. Farklılıklarla karşılaşmanın, anlayışları zenginleştirdiği ve birlikte yaşama kültürü oluşturduğu inkâr edilemez bir gerçekliktir.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?CEVAP
C

8) Köyden kente göç eden bir bireyin, kendi bölgesine özgü kültürel ögeler ile kentte karşılaştığı yeni kültürel ögeleri kendinde birleştirmesiyle ortaya çıkan kültürel süreç aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?CEVAP
D

9) “Fastfood”, “pizza” gibi yeme kültürlerine karşılık, “lahmacun”, “pide”, “döner kebap” gibi mutfak zenginliğimizin, dünyanın birçok yerinde kendini göstermesi, sıradan bir ticari faaliyet olarak görülemez.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?CEVAP
A

10) Yaşadığımız coğrafyanın birçok kültürü içinde barındırması, bize insanlık adına çok şey hatırlatır. Farklı özelliklere sahip toplulukların birlikte yaşaması, hatta birbirlerini koruyarak yaşaması kaybedilmemesi gereken bir değerdir.

Bu açıklamada vurgulanan düşünce aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?CEVAP
B

11) Tarihi camileri ziyaret eden yabancı turistlerin, cami ortamına uygun giyinmeleri dikkatinizi çekmiştir. Böylesi bir saygı sadece ortamdan kaynaklanmaz; aynı zamanda kendi değerlerinin farkında olmayı da gerektirir.

Bu açıklamadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

12) Bir toplumun kültürü tarih ve dil açıdan değerlendirildiğinde “katışıksız tek bir coğrafyaya özgüdür.” denilemez. Söz gelimi kültürel sınırlarımız dilde Doğu’ya, dinde güneye, törede tarihin derinliklerine, siyaset ve ekonomide ise Batı’ya doğru uzanmaktadır.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?CEVAP
E