Kazanım Testleri

11. Sınıf Sosyoloji Kazanım Testi – Toplumsal Değişme ve Gelişme – 1 (2019-2020)

11. Sınıf Sosyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Sosyoloji
TESTİN KONUSU:Toplumsal Değişme ve Gelişme
TESTİN ADI:Toplumsal Değişme ve Gelişme – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Toplumsal Değişme ve Gelişme – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Bilgisayarlar, akıllı telefonlar ile 21. yüzyıl devrimi olarak kabul edilen nanoteknolojik ürünler çok hızlı bir şekilde hayatımıza girerken, bu ürünleri üreten medeniyetlerin değer yargılarının ve yaşam kültürünün toplumlara yayılması o kadar hızlı olmamıştır.

Bu açıklamada aşağıdakilerden hangisi dile getirilmektedir?CEVAP
C

2) Bir farklılaşmanın değişim olabilmesi için kalıcı, toplumsal olabilmesi için de birden fazla kişiyi etkilemesi gerekir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin sonucunda toplumsal bir değişim beklenmez?CEVAP
D

3) Aşağıdaki özelliklere sahip toplumlardan hangisinde değişimin daha yavaş gerçekleşmesi beklenir?CEVAP
E

4) Japonya’nın siyasi ve ekonomik modernleşmede elde ettiği önemli başarının başlıca sebebi milletçe kesintisiz bir şekilde planlı ve disiplinli bir çaba sergilemiş olmasıdır. Bundan dolayı modernleşmeye verdiği kültürel tepki, diğer toplumların övgüsünü kazanmış durumdadır. Oysa diğer toplumların modernleşme karşısındaki tepkisi Japonlar gibi olmamıştır.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?CEVAP
E

5) Toplumsal değişme, her toplumun kültüründe, yapısında ve toplumsal davranışlarında zaman içinde yaşanan farklılaşmalardır. Değişme toplumun iç dinamiklerinden kaynaklanabileceği gibi dünya genelindeki gelişmeler de değişime sebep olabilir.

Buna göre toplumsal değişme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C

6) Coğrafyanın insan üzerindeki etkisi görmezlikten gelinemez. Örneğin Sibirya’nın çok soğuk bir iklime sahip olması orada yaşayan insanların beslenme, barınma ve giyim tarzında etkili olmuştur.

Bu açıklamadan çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

7) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeye en az etki eder?CEVAP
D

8) Bir zamanlar her mahallenin bir postacısı vardı ve o postacı mahalleli için çok önemliydi. Oysa bugün postacının varlığı pek bilinmiyor. Çünkü artık her şey bir telefon tuşu kadar yakın.

Açıklamada dile getirilen toplumsal değişimin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

9) Toplumsal değişmenin ana dinamiğini oluşturan, bütün toplumların üretim ve tüketim alışkanlıklarını değiştiren unsur aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

10) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının olumsuz etkilerinden biri olamaz?CEVAP
B

11) İnsanoğlu aklı sayesinde doğayı kendi ihtiyaçları için kullanmayı öğrenmiştir. Önceleri gideceği yere yürüyerek giden insanlar kendinden daha güçlü ve hızlı koşan hayvanları evcilleştirmiş ve kullanmıştır. Zamanla tekerleği icat etmiş, otomobili, ucağı son olarak uzay araçlarını yapmıştır.

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?CEVAP
D

12) Çağımızda insan ve toplumsal yaşam tamamen teknolojik devrimin etkisi altındadır. Televizyon, bilgisayar, internet gibi teknolojik ürünler aile hayatından sanata, siyasi tutumlara kadar her alanda derin ve kökten değişimlere sebep olmaktadır.

Açıklamadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A