Kazanım Testleri

11. Sınıf Sosyoloji Kazanım Testi – Toplumsal Değişme ve Gelişme – 2 (2019-2020)

11. Sınıf Sosyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Sosyoloji
TESTİN KONUSU:Toplumsal Değişme ve Gelişme
TESTİN ADI:Toplumsal Değişme ve Gelişme – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Toplumsal Değişme ve Gelişme – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Kişiselliğin herkesle paylaşıldığı internet ortamında yaşamak, örnek almak, örnek alınmak, yargılamak ve yargılanmak gibi birçok boyutu ile oluşan yeni bir sosyal dünyada olmak demektir. İnsan yaşamını ilgi pazarına taşıyan bu dünyanın iletişim mimarları, insanı kendi tercih hakkı ile nasıl avlayacaklarını doğrusu iyi bilmekteler.

Bu parçadan yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?CEVAP
E

2) Geleneksel toplumlar modern toplum tipine doğru evrilen bir toplumsal değişim süreci yaşarlar. Batı Avrupa toplumları da Rönesans ve Reform sürecinin oluşturduğu değişim ile sanayileşme üzerinden meyvelerini vermeye başlar; sosyal, siyasi ve ekonomik alanlar bütün hücreleri ile bu yenilikçi değişimden pay alır.

Bu parçada üzerinde durulan kavram aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

3) Modernizmin demokratikleşme boyutunu tetikleyen en önemli etkenlerden biri, eleştirel düşüncenin ön plana çıkmasıdır. Geleneksel toplum yapısını dönüştürüp, yenileşmenin önünün açılabilmesi için en iyi yöntem, elbette ki toplumun ikna edilmesidir.

Paragraftan modernleşme ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?CEVAP
D

4) Gelişmiş toplumların modernizm üzerinden elde ettiği zenginlik, diğer toplumlar üzerinde büyüleyici bir etki oluşturmuştur. Bundan dolayıdır ki; toplumlar eksikliklerini ve sorunlarını ifade ederken ölçü olarak gelişmiş toplumları kullanırlar.

Verilen paragrafta modernizmin hangi tür etkisinden söz edilmektedir?CEVAP
E

5) Küreselleşme farklı ülkeler ve bölgeler arasındaki, toplumsal, kültürel, ekonomik ve teknolojik ilişkilerin dünya çapında yaygınlaşması sonucu ortaya çıkan bağımlılık durumudur.

Bu açıklamada küreselleşmenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?CEVAP
A

6)Modernleşme ile dünya genelinde toplumların üretim ve tüketim alışkanlıklarının giderek birbirine benzemesinin sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir?CEVAP
D

7) Geçmiş yıllarda genetik yapısı değiştirilmiş ve kimyasal gübrelerle gıda üretimine duyulan ilgi, bugün tam tersine dönmüş durumdadır. Özellikle “organik” nitelemesi ile kendini gösteren bu tepki; terk edilmek istenen geleneksel gıdaları ayrıcalıklı hale getirmektedir. Çünkü modernleşmenin gıda ürünleri üzerinde oluşturduğu olumsuz etki, büyük oranda hastalık oluşturma riski taşımaktadır.

Parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

8) Modernleşmenin temelinde sanayileşme yatar. Modernleşme, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişi ifade eden yapısal ve kurumsal dönüşümlerin gerçekleştiği bir süreçtir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi modernleşmenin bir göstergesi olamaz?CEVAP
D

9) Modernleşme ve küreselleşme birbirlerinden ayrı düşünülemeyecek kadar önemli iki olgudur. Çünkü küreselleşme, modernleşmenin dünyayı sarıp sarmalayan etkisinin bir sonucudur.

Açıklamadan çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

10) I. Nüfus dağılımı
II. Sermaye piyasaları
III. Sanayi piyasaları
IV. Bilgi ve iletişim teknolojileri
V. Enerji piyasası

Yukarıda belirtilen alanların hangilerinde küreselleşme görülmektedir?CEVAP
E

11) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ile beraber ortaya çıkan değişmelerden birisi değildir?CEVAP
E

12) Küreselleşme, ulusal sınırları aşan ve dünya çapında değişimlere yol açan bir süreçtir. Bu durum teknolojide, ekonomide, siyasette, kültür ve çevre alanındaki gelişme ve değişimlerde zaman ve mekân sınırı tanımadan toplumları etkiler ve birbirine bağlar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeye bir örnek olamaz?CEVAP
A