Kazanım Testleri

11. Sınıf Sosyoloji Kazanım Testi – Toplumsal Kurumlar – 4 (2019-2020)

11. Sınıf Sosyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Sosyoloji
TESTİN KONUSU:Toplumsal Kurumlar
TESTİN ADI:Toplumsal Kurumlar – 4
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Toplumsal Kurumlar – 4 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) İlk defa Thorstein Veblen tarafından öne sürülmüş ve Veblen malları olarak adlandırılmışlardır. Snop olarak nitelendirilen kimseler, kendilerinden üstün olarak kabul ettikleri kimselerin mallarını satın almak isterler ve böylece dikkat çekerek sosyal sınıf atlamayı amaçlarlar. Bu nedenle snoplara hitap eden mallara olan talep fiyat yükseldikçe artar.

Buna göre Veblen mallarının özelliği aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

2) Bir ürünün elde edilmesi emek ve maliyet gerektiriyorsa bu tür mallara ekonomik mal denir.

Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi ekonomik mal değildir?CEVAP
B

3) Elma, meyve suyu yapmak için kullanıldığı zaman üretim malı, akşam soframızda meyve olarak kullanıldığında tüketim malıdır.

Yapılan bu açıklama dikkate alındığında aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?CEVAP
B

4)
I. Emek
II. Doğal kaynaklar
III. Sermaye
IV. Rant
V. Girişimci

Verilenlerden hangisi temel üretim faktörlerinden biri değildir?CEVAP
D

5) Ekonominin önemli konularından biri, satın alınmak istenen mal ya da hizmetin hangi koşullar tarafından belirlendiğidir. Bir malın fiyatının arz-talep ilişkisi çerçevesinde belirlendiği ve malı satmak isteyen ile o malı satın almak isteyenlerin oluşturduğu mübadele ağıdır.

Parçada ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

6) Enflasyon, mal ve hizmetlerin fiyatlarının sürekli artması sonucu paranın alım gücünün azalmasıdır. Enflasyonun ekonomik ve sosyal açıdan bazı sonuçları vardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi enflasyonun sonuçlarından biri değildir?CEVAP
A

7) İnsanlar arasındaki fikir ayrılıkları herkesin yararına, genel çıkarı ve ortak iyiliği sağlayamaya yönelik bir yapılanmayı gerekli kılar. Bu yapılanmada bir takım ilişki kalıplarını ve kuralları ortaya çıkarır. Toplumda düzenin sağlanması ve yönetimin gerçekleştirilmesi için ortaya konan yerleşmiş ilişki kalıpları kurumsal bir yapıyı oluşturur.

Parçada ifade edilen toplumsal kurum aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

8) Aşağıdaki üretim-bölüşüm eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

9) Düzen ve yönetim ayrılmaz bir ikilidir, birbirini gerektirir. Toplumun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, siyaset kurumu kaçınılmazdır. Dolayısıyla yönetime ait ilişkilerin tümü, siyaset kurumunu oluşturur.

Paragraftan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?CEVAP
E

10) Aşağıdakilerden hangisi siyaset kurumunun işlevlerinden biridir?CEVAP
E

11) Devlet yönetimini ve işleyişini inceleyen bilim dalına siyaset denir. Devlet olgusunun biçimini, hukuksal yapısını, tarihsel alt yapısını siyaset bilimi değerlendirir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi siyaset biliminin alanına girmez?CEVAP
D

12) Siyasal ve ekonomik gücün, devlet yönetiminin soyluların ve bilge kişilerin elinde bulunduğu yönetim biçimidir.

Verilen açıklama aşağıdaki siyasal yönetim şekillerinden hangisine karşılık gelir?CEVAP
C