Kazanım Testleri

11. Sınıf Sosyoloji Kazanım Testi – Toplumsal Yapı – 1 (2019-2020)

11. Sınıf Sosyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Sosyoloji
TESTİN KONUSU:Toplumsal Yapı
TESTİN ADI:Toplumsal Yapı – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Toplumsal Yapı – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Ülkemizde kentleşme süreci hızlı bir biçimde gerçekleşmiştir. Hızlı nüfus hareketliliği de kentlerin gelişimini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kentleşmenin oluşturduğu sorunlardan biri olamaz?CEVAP
E

2) Toplumsal yapı kavramı, toplumu belli yönleriyle ifade etmede kullanılır. Zira toplum birçok unsur ve ilişkinin anlamlı birlikteliğinden oluşur. Yapı kavramı bütünselliğin birçok unsurdan meydana geldiğini belirtir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapı kavramına uygun bir ifade değildir?CEVAP
E

3) Günbegün yeni ekonomik alanların oluştuğu ve iş bölümünde çeşitliliğin arttığı bir toplum yapısı için, aşağıdaki çıkarımlardan hangisini yapmak mümkündür?CEVAP
A

4)
I. Fiziksel çevre
II. Mimari
III. Teknoloji
IV. Toplumsal değerler
V. Toplumsal normlar
VI. Statü ve roller

Verilenlerden hangileri toplumsal yapıyı oluşturan manevi unsurlar arasında yer almaktadır?CEVAP
E

5) Nüfus yoğunluğuna bakarak bir yerleşim birimini köy olarak değerlendirmek artık mümkün değil. Ya da şöyle diyelim; köyler az nüfuslu olmak zorunda değildir. Yaşam tarzlarının farklılaştığı, ekonomik faaliyetlerin çeşitlendiği yerleşim birimlerine artık köy denemez. Yerleşim birimlerini hukuki tanıma göre değil; sosyolojik değerlendirmelere dayanarak açıklamak gerekir.

Buna göre köy yerleşim birimi için aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle söylenemez?CEVAP
D

6) Ekonomik gereksinimlerden dolayı yabancı iş gücüne ihtiyaç duyan bir toplum, sadece ekonomik değişim yaşamaz. Başta sosyal ilişkiler olmak üzere; siyasi, hukuki, ahlaki vb. alanlarda da değişimler yaşar. Günümüz toplumlarını çok yoğun ve çok yönlü ilişkilerle etkileyen bu sürecin, ne tür dönüşümlere neden olacağını göreceğiz.

Parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?CEVAP
B

7)
• Öğrencilerin üniversite koşullarını protesto etmeleri
• Bir arabanın üretilmesi için insanların yeteneklerini birleştirmesi
• Kızılderililerin Amerikan yaşam tarzına alıştırılmaya çalışılması
• Arkadaş grubu içerisinde başkalarının alınmasına neden olacak davranışlardan kaçınılması

Verilen etkileşim örnekleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir?CEVAP
D

8) Spor müsabakalarında olduğu kadar, aynı sektörde iş yapanlar arasında da yaşanır. En önde olmak, birinci olmak, en çok tercih edilen olmak, kısacası öne geçmek.

Rekabet dediğimiz bu etkileşim türü aşağıdaki ilişkilerin hangisinde görülür?CEVAP
C

9) Toplum, ilişkiler ağının oluşturduğu bir renk cümbüşü; bireylerden gruplara, gruplardan kurumlara, küçüklerden büyüklere, ilişkiler ağıdır. Yaşamın kolaylığı da zorluğu da bu ağ içerisinde gerçekleşir. Toplumsal etkileşim dediğimiz bu ağ ortamı, her bir insan için alternatifi olmayan bir yaşama imkânı oluşturur ve toplumsal yaşamda bireyler bir hedefe varmak için çabalarını birleştirmek durumunda kalırlar.

Paragrafta toplumsal ilişkilerin oluşturduğu etkileşim türü için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?CEVAP
B

10) Düğün ve derneklerde çok yoğun hediyeleşmeler yaşanır: taraflar benzer değerde hediyelerle birbirlerine karşılık vermeye çalışırlar. Hatta bazı yörelerde bunun için özel kayıtlar dahi tutulur.

Paragrafta sözü edilen etkileşim türü için aşağıdaki kavramlardan hangisi uygundur?CEVAP
D

11)İş yerinde çalışanlar arasında görülen dengeli ilişkiler, huzurlu bir aile ortamı, uzun süre varlığını sürdüren arkadaş grupları önemli bir durumun altını çizer: davranış beklentilerinin aynı değerlere ve benzer duyarlılıklara dayanması..

Açıklamada dikkat çeken sosyal etkileşim aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

12) İşçiler, çiftçiler ya da memurlar denildiğinde, belli bir gelir düzeyi ve yaşam tarzı olan insanların oluşturduğu kesimler anlaşılır. Bulunduğu konumun bilincinde olan bu kesimlere sosyolojide – – – – denir.

Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?CEVAP
D