Kazanım Testleri

11. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 – 1774) – 2 (2019-2020)

11. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 – 1774)
TESTİN ADI:Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 – 1774) – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 – 1774) – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Osmanlı Devleti’nin İran ile yaptığı antlaşmalar ve özellikleri hakkında aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C

2) XVII. yüzyılda Venediklilerle birlikte Girit’e yerleşen Malta ve diğer Hristiyan deniz korsanları Türk ticaret ve hac gemilerine zarar vermiş, can ve mal güvenliğini tehdit etmişlerdir.

Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisine zemin hazırlamıştır?CEVAP
C

3) Katolik mezhebinden Avusturya’nın, Protestan Macarlara saldırması üzerine, Macar kontu Tökeli İmre, Osmanlı Devleti’nden yardım istemiştir. Osmanlı Devleti bunun üzerine II. Viyana Kuşatması’nı gerçekleştirmiştir.

Bu duruma bağlı olarak aşağıdaki durumlardan hangisine ulaşmak mümkün değildir?CEVAP
D

4) II. Viyana Kuşatmasında Osmanlı ordusunun bozguna uğratılması Avrupa devletlerini harekete geçirdi. Bu zor durumundan yararlanmak isteyen devletler papanın öncülüğünde biraraya geldiler.

Osmanlı Devleti’ni Avrupa’dan tamamen atmak için papanın öncülüğünde kurulan bu birlik aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

5) Osmanlı Devleti, Kutsal İttifak Savaşlarından sonra,
I. Karlofça,
II. Pasarofça,
III.İstanbul
antlaşmalarından hangilerini imzalamıştır?CEVAP
D

6) Aşağıdakilerden hangisi 1699’da Osmanlı Devleti ile Avusturya, Venedik ve Lehistan arasında imzalanan Karlofça Antlaşması’nın özelliklerinden değildir?CEVAP
D

7) 1700 yılında Rusya ile yapılan İstanbul Antlaşması’na göre Azak Kalesi Rusya’ya bırakıldı.

Antlaşmanın bu maddesine göre Rusya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?CEVAP
E

8) Fransa kralı XIV. Louis’nin “Devlet demek ben demektir.” sözü;

I.mutlakiyet yönetimini benimseme,
II.egemenliği ilahî güce dayandırma,
III.devlet düzenini kurmak için köklü reformlar yapma

durumlarından hangilerinin göstergesidir?CEVAP
A

9) Otuz Yıl Savaşları sonucunda Katolik müttefikler ile Protestanlar arasında Westphalia Barışı imzalanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Westphalia Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?CEVAP
D

10) Avrupa’da “1618-1648” yılları arasında dinî kökenli mezhep savaşlarının sonuncusu kabul edilen Otuz Yıl Savaşları yaşanmıştır.

Aşağıdaki devletlerden hangissi Otuz Yıl Savaşlarındaki “Protestan Birliği” içinde yer almaz?CEVAP
C

11) Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlarına ulaşmıştır?CEVAP
E

12) Bahçesaray (Çehrin) Antlaşması hangi yönüyle tarihî öneme sahiptir?CEVAP
D