Kazanım Testleri

11. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 – 1774) – 3 (2019-2020)

11. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 – 1774)
TESTİN ADI:Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 – 1774) – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 – 1774) – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Avrupalı devletler; Coğrafi Keşifler, Sanayi Devrimi gibi gelişmelerle uluslararası alanda rekabet ederek dünya güç dengesine yön vermeye çalışmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi Avrupalı devletler arasında yaşanan rekabetin Osmanlı Devleti’ne olan etkilerinden değildir?CEVAP
D

2)I. Dünya ticaret yollarının değişmesi
II. Avusturya ile uzun süren savaşların yapılması
III. Tımar sisteminin bozulması

Yukarıda verilen gelişmelerden hangilerinin XVII. yüzyıl Osmanlı ekonomisine zarar verdiği söylenebilir?CEVAP
E

3) Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda denizaşırı sömürge elde edemeyen Avrupa devletlerinden biridir?CEVAP
B

4) XVII. yüzyıldan itibaren Avrupa’ya kapitülasyonlarla verilen haklar genişletildi. Gümrük vergilerini yerli tüccarlardan az ödeyen Avrupalı tüccarlar, kendi ticaret mahkemelerini kurma hakkını da elde ettiler.
Buna göre;
I. Osmanlı’nın siyasi gücünün azaldığı,
II. Avrupalı tüccarların daha avantajlı hale geldiği,
III. Osmanlı’nın Avrupa’dan ekonomik destek aldığı
bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
B

5) XVII. yüzyılda Avrupa’nın ekonomik hedefi uluslararası piyasada daha etkin olmaya yönelikken, aynı dönemde Osmanlı Devleti, iç piyasada halkın ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmıştır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenmez?CEVAP
A

6) XVII. yüzyılın sonlarından itibaren Baltık Denizi’ne, Kırım’a, Karadeniz’e ve Boğazlara hâkim olmayı dış politika haline getiren devlet aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

7) XV. ve XVI. yüzyıllarda askerî, sosyal ve ekonomik alanlarda rakipsiz olan Osmanlı Devleti’nin zamanla eski gücünü kaybetmesinde;
I. Merkeziyetçi yapıya sahip olması,
II. Bilim ve teknik alanındaki gelişmelere ayak uyduramaması,
II. Kurumların kendini yenileyememesi
durumlarından hangileri etkili olmuştur?CEVAP
D

8) Avrupalı bir kral: “Güçlü donanmamız ve diplomasiden iyi anlayan politikacılarımız sayesinde üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk kurmaya çalışıyorum. Osmanlı Devleti stratejik konumu, yer altı ve yer üstü kaynakları açısından ülkem için çok önemlidir.” ifadelerini kullanmıştır.

Buna göre yukarıda bahsedilen Avrupa devleti aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

9) I. İnebahtı Savaşı
II. Preveze Deniz Savaşı
III. Çeşme Olayı

Gelişmelerinden hangilerinin Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki hâkimiyetine olumsuz etkisi olduğu savunulabilir?CEVAP
C

10) . Rusya, Osmanlı Devleti’ne karşı Avusturya ile ittifak yaparak 1736-1739 savaşlarını gerçekleştirmiştir. Savaş neticesinde yapılan Belgrad Antlaşması ile:
● Avusturya, Pasarofça Antlaşması ile aldığı Belgrad’ı Osmanlı’ya geriye vermiştir.
● Azak Kalesi yıkılmak kaydı ile Rusya’ya bırakılmıştır.
● Rusya, Karadeniz’de ticaret ve savaş gemisi bulundurmamayı kabul etmiştir.
Buna göre;
I. Ruslar, Akdeniz’e çıkabilme emeline ulaşmıştır.
II. Ruslar Karadeniz’de seyrüsefer hakkını elde edememiştir.
III. Avusturya, Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma siyasetini benimsemiştir. yargılarından hangilerine ulaşılamaz?CEVAP
D

11) Osmanlı Devleti, Rusya ile imzaladığı Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kırım’ın bağımsız olmasını kabul etmiş, Kırım Hanlığı’nın yalnızca dinî açıdan Osmanlı halifesine bağlı kalması benimsenmiştir. Ayrıca Rusya’ya, Karadeniz ve Akdeniz’deki Türk sularında serbest ticaret hakkı tanınmış, Fransa ile İngiltere’ye tanınan ticari ayrıcalıklar Rusya’ya da verilmiştir.

Küçük Kaynarca Antlaşması’nın bu hükmüne bağlı olarak aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkün değildir?CEVAP
C

12) Osmanlı Devleti, Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kabul etmiştir?CEVAP
B