Kazanım Testleri

11. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 – 1774) – 4 (2019-2020)

11. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)
TESTİN ADI:Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774) – 4
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774) – 4 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyılda yürüttüğü temel politika aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

2) Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1711 yılında imzalanan Prut Antlaşması ile;
●Kaybedilen Azak Kalesi geri alındı.
●Rusya, İstanbul’da elçi bulunduramayacaktı.
●Rusya, Lehistan’ın iç işlerine karışmayacaktı.
●Demirbaş Şarl, ülkesine serbestçe geri dönebilecekti.

Buna göre Prut Antlaşması ile ilgili verilenlerden hangisi söylenebilir?CEVAP
C

3) Osmanlı Devleti 1724 İstanbul Antlaşması’nı imzalayarak İran’ın Kafkasya topraklarını aşağıdaki devletlerden hangisi ile paylaşmıştır?CEVAP
A

4) XVIII. yüzyılda Avrupa devletlerinin dış politikasında “Bizim ebedî düşmanlarımız ve dostlarımız yoktur, sadece ebedî ülke çıkarlarımız vardır.” anlayışı önemli bir yer tutar.
Bu anlayışın Avrupa’da egemen olması;
I.devletler arasında politika ve çıkar çatışmalarının artmasına,
II.diplomasi ve ittifakların ön plana çıkmasına,
III.millî çıkarların ve dinî birlikteliklerin önemini yitirmesine
durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?CEVAP
D

5) Rusya, Çar Petro’dan itibaren sıcak denizlere inebilme siyasetini benimsemiştir.
Rusya’nın sıcak denizlere inmek için;
I.Azak Kalesi’ni ele geçirme,
II.Kırım’a hâkim olma,
III.Leh ve İsveç topraklarında hak iddia etme
politikalarından hangilerini yürüttüğü söylenebilir?
CEVAP
E

6) III. Ahmet, Osmanlı Devleti’nin kaybettiği toprakları geri almak için mücadele etmiştir. Bu doğrultuda;
●İstanbul Antlaşması ile Rusya’ya bırakılan Azak Kalesi, Prut Antlaşması’yla
●Karlofça Antlaşması ile Venedik’e bırakılan Mora ise Pasarofça Antlaşması ile geriye alınmıştır.

Bu duruma bağlı olarak III. Ahmet Dönemi dış politikası hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?CEVAP
C

7)
I.Küçük Kaynarca Antlaşması
II.Kapitülasyonların sürekli hale gelmesi
III.Belgrad Antlaşması
IV.Patrona Halil İsyanı

XVIII. yüzyılda meydana gelen siyasi gelişmelerin kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?CEVAP
C

8) 1703’te Osmanlı Devleti’nin başına geçip Lale Devri boyunca padişahlık yapmıştır. 1730 tarihinde Patrona Halil İsyanı sonucunda tahttan çekilmiştir.

Bazı özellikleri verilen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

9) Aşağıdaki yerlerden hangisi Pasarofça Antlaşması ile Avusturya’ya bırakılmıştır?CEVAP
D

10)
I.Prut Antlaşması
II.Belgrad Antlaşması
III.Küçük Kaynarca Antlaşması

Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyılda Rusya ile imzaladığı yukarıdaki antlaşmalardan hangileri kapitülasyonların yaygınlaşmasına neden olarak Osmanlı ekonomisini olumsuz etkilemiştir?CEVAP
C

11) Osmanlı Devleti 1718 Pasarofça Antlaşmasıyla Avusturya’ya vermek zorunda kaldığı Belgrat’ı, 1739 Belgrat Antlaşması ile geri almayı başarmıştır.

Bu bilgiden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?CEVAP
E

12) 1774 yılında Rusya ile imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması’nın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?CEVAP
E