Kazanım Testleri

11. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı – 1 (2019-2020)

11. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
TESTİN ADI:Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Rönesans Avrupa’da bilim, güzel sanatlar ve edebiyat alanlarında yaşanan gelişmelerle ortayan çıkan “Yeniden doğuş” hareketidir.

Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketinin sebeplerinden biri değildir?CEVAP
D

2) Orta Çağ Avrupa’sında kilise tarafından her şeyin din kuralları ile açıklandığı skolastik düşünce hâkimdir. Kiliseye aykırı bir görüş öne sürmek suçtur. Bu sebepten ötürü bir çok bilim adamı Engizisyon Mahkemelerinde yargılanarak cezalandırılmıştır. Skolastik düşünce Rönesans hareketi ile birlikte yıkılmıştır.

Bu bilgilere göre Rönesans hareketinden sonra Avrupa’da aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez?CEVAP
C

3) XV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa’da ateşli silahlar etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.
Bu durumun;
I. Orta Çağ kale surlarının aşılabilir hâle gelmesine,
II. Feodalitenin zayıflamasına,
III. Sömürgecilik çağının yaşanmasına

gelişmelerinden hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir?CEVAP
E

4)
I. Coğrafi Keşifler
II. Kavimler Göçü
III. Reform

Avrupa’da yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangileri skolastik düşüncenin yıkılmasında etkili olmuştur?CEVAP
D

5) Avrupa’da zenginlik ölçüsü olan toprak, coğrafi keşifler ile birlikte yerini altın ve gümüşe bırakmıştır.
Buna göre;
I. Tarım,
II. Ticaret,
III. Turizm

coğrafi keşiflerin ardından zenginliği artırmak için yukarıdakilerden hangilerinin Avrupa’da ön plana çıktığı söylenebilir?CEVAP
B

6)
● İncil’in, Latince’den Avrupa dillerine çevrilmesiyle kiliseye ve din adamlarına olan güvenin sarsılması
● Deney ve gözleme dayalı pozitif bilimlerin ilerlemesi

Verilen durumlar aşağıdaki gelişmelerden hangisinin neticesinde yaşanmıştır?CEVAP
C

7) Otuz Yıl Savaşlarını (1618-1648) Protestan Alman Prenslikleri kazanırken Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu savaşı kaybederek dağılmış, “din özgürlüğü mefhumu” Avrupa’da kesinlik kazanmıştır.

Bahsedilen gelişmeler aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile gerçekleşmiştir?CEVAP
A

8) Reform hareketleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?CEVAP
D

9) Avrupa’da “Rönesans” ile bilim, kültür ve sanat alanlarında gelişmeler sağlanırken, “Reform” ile din alanında yeniden yapılanma gerçekleşmiştir.
Rönesans ve Reform hareketlerinin;
I. Kilisenin itibarının azalması,
II. Özgür düşüncenin gelişmesi,
III. Avrupa’da “Üniversite” eğitiminin başlaması

verilen gelişmelerden hangileri üzerinde etkili olduğu söylenemez?CEVAP
C

10) Avrupa’da XVII ve XVIII. yüzyıllardaki gelişmelere öncülük eden düşünürler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?CEVAP
E

11) Avrupa’da merkantilizm siyaseti madene ve paraya dayalı zenginliği öne çıkartmış bu gerekçeyle iç ve dış ticarete önem verilmiştir.
Avrupa’da merkantilizm anlayışının benimsenmesi;
I. yeni yolların aranması,
II. hammadde ve pazar arayışının çoğalması,
III. Avrupa’da güçlü ekonomiye sahip devletlerin ortaya çıkması

gelişmelerinden hangilerine sebep olmuştur?CEVAP
E

12) Kavimler Göçü ile ortaya çıkan feodalitenin;
I. Haçlı Seferleri,
II. coğrafi Keşifler,
III. ateşli silahların gelişmesi

verilen gelişmelerden hangileri ile zayıfladığı söylenebilir?CEVAP
E