Kazanım Testleri

11. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı – 2 (2019-2020)

11. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
TESTİN ADI:Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi Yeni Çağ’da Osmanlı merkezî otoritesinin bozulmasının nedenlerinden biri değildir?CEVAP
E

2) Osmanlı Devleti’nde iç isyanların çıkmasında ekonominin bozulması etkilidir.
Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin bozulmasına sebep olan gelişmelerden biri değildir?CEVAP
B

3) İlk olarak Yavuz Sultan Selim Dönemi’nde Bozoklu Celâl adlı sipahinin çıkardığı isyan daha sonra Anadolu’daki isyanların genel adı olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Celâli İsyanlarının sebeplerinden biri değildir?CEVAP
A

4) XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde isyanların yaşanması ve savaşlardan başarısızlıkla dönülmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?CEVAP
E

5) Osmanlı Devleti’nde, tımarların rüşvet karşılığında haksızca dağıtılması sistemin bozulmasına sebep olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin bozulmasının sonuçlarından değildir?CEVAP
C

6) Bir bölgenin vergisinin ihale yoluyla peşin alınması esasına dayanan sisteme iltizam denilmiştir.

İltizam sisteminde vergi kaynağı olan arazi aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir?CEVAP
B

7) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin bozulan ekonomisini dengede tutmak için aldığı tedbirlerden biri değildir?CEVAP
B

8) Osmanlı Devleti’nde toprak vergi gelirlerini toplama işinin ihale ile satışa çıkartılarak hazineye aktarılmasına “iltizam” sistemi denilmiştir. İhaleyi alan “Mültezimler” devlete peşin para ödeyerek bölgedeki vergileri toplama hakkını elde etmiştir. Mültezimlerin önemli bir kısmını askerî sınıftan gelenler oluştururken bu şahısların yerini zamanla zengin tüccarlar ve tefeciler almaya başlamıştır.

İltizam sisteminin doğurduğu sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?CEVAP
D

9)
I. Tımarların hak etmeyen kişilere dağıtılması,
II. Mültezimlerin halktan fazla vergi istemesi,
III.Sekban adındaki ücretli askerlerin halktan haraç toplaması

XVII. yüzyılda yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangileri halkın topraklarını terk ederek şehirlere göçmesine neden olmuştur?CEVAP
E

10) Osmanlı Devleti’nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ekonomide yaşanan sorunlardan kaynaklandığı söylenemez?CEVAP
D

11) Osmanlı Devleti, 1739 Belgrad Antlaşması’nın imzalanmasında arabuluculuk yapan Fransa’ya daha önceden padişahların saltanatı süresince geçerli olarak verilen kapitülasyonları, 1740’ta yapılan antlaşma ile sürekli hâle getirerek vermiştir.
Bu durumun;
I.Fransa’nın Doğu ticaretinde iyi bir konuma gelmesine,
II.Avrupa Devletlerinin Osmanlı Devleti’ne karşı baskılarının artmasına,
III.Osmanlı Devleti’nde siyasi başarısızlıkların sona ermesine

gelişmelerinden hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir?CEVAP
C

12) Yeni Çağ’da Feodalite’nin yıkılmasıyla monarşiler kurulurken, Osmanlı Devleti’nde ise mahallî aktörler (ayan ve eşraf) ön plana çıkmaya başlamıştır.
Buna göre;
I.Avrupa’da merkezîyetçi devletler güç kazanmıştır.
II.Osmanlı Devleti’nde merkezî otorite zayıflamıştır.
III.Osmanlı Devleti’nin hâkimiyet alanı daralmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
C