Kazanım Testleri

11. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı – 3 (2019-2020)

11. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
TESTİN ADI:Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Osmanlı Devleti I. Ahmet zamanında “Ekber ve Erşed Sistemi’’ ile hanedanın yaşça en büyük ve olgun üyesinin hükümdar olmasını benimsemiştir.

Buna göre Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki alanlardan hangisinde değişiklik yapıldığı söylenebilir?CEVAP
A

2) Osmanlı Devleti’nin, “Arayış Yılları”nda merkezî otoritesinin zayıflaması iç isyanlara sebep olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde iç isyanların çıkmasında etkili değildir?CEVAP
E

3) Osmanlı Devleti’nde “Kafes usulü”ne geçilmesi ile tahta çıkan padişahlar yönetim tecrübesinden yoksun kalmışlar, sarayda bulunan valide sultan ve saray adamları ise yönetimde etkili olmaya başlamışlardır.

Osmanlı Devleti’ndeki bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkili değildir?CEVAP
E

4) ‘‘Korkunç bir yeniçeri isyanıydı. Bir Osmanlı padişahı ilk kez yeniçeriler tarafından katledilmekteydi. Hem de devleti güçlendirmek istediği için, yapmayı düşündüğü ıslahatlar yeniçerilerin çıkarlarını zedelediği için…’’

Yazarın yukarıdaki anlatımı Osmanlı Devleti’nin hangi dönemini betimlemektedir?CEVAP
D

5) II. Osman, asker üzerindeki gücünü hissettirme fikriyle “Hotin Seferi”ne bizzat katılmıştır. Seferde, yeniçerilerin isteksizliğini tespit eden hükümdar yeniliklere direnç oluşturacak bu kurumu kaldırmayı düşünmüştür.

Bu duruma bağlı olarak II. Osman hakkında aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkün değildir?CEVAP
E

6) IV. Murat, devletin kötüye gidişinin sebepleri ve bu gidişin durdurulması hakkında raporlar (layihalar) hazırlatarak aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır?CEVAP
C

7) IV. Murat Dönemi’nde Anadolu ve eyaletlerdeki isyanlar bastırılmış, hazırlanan risaleler rehberliğinde ıslahatlar yapılmıştır.
Buna göre;
I. sorunlara çözüm bulunmaya çalışıldığı,
II. merkezî otoritenin güçlendirilmeye çalışıldığı,
III. devletin eski gücüne kavuşturulduğu

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
C

8) Osmanlı Devleti’nde tarih yazımı ile görevli memura “vakanüvis” denilir.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin ilk vakanüvisidir?CEVAP
A

9) Paris’e elçi olarak atanan Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi tarafından yazılan ve Osmanlı’nın “Batı’ya açılan ilk pencere”si olarak kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

10) Aşağıdakilerden hangisi III. Ahmet Dönemi’nde yapılan yeniliklerden biri değildir?CEVAP
E

11) XVIII. yüzyılda İstanbul’da Avrupa tarzı giyim, eğlence ve yaşam tarzı moda olurken; Paris’te Osmanlı elçiliğinin etkisiyle Osmanlı modasının başlaması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?CEVAP
B

12) Osmanlı Devleti’nde ilk Türk matbaasının kullanılmaya başlanmasına bağlı olarak ortaya çıkan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?CEVAP
D