Kazanım Testleri

11. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri – 1 (2019-2020)

11. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
TESTİN ADI:Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) 1789’da Fransa’da Kurucu Meclis, İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi’ni ilan etti. Bu bildiride özetle; “Her insan doğuştan hürdür ve diğerleriyle eşittir, vazgeçilmez haklara sahiptir. Devlet gücü millete ait olmalıdır. Sadece milletin seçtiği temsilcilerin yönetme hakkı vardır. Millet de bu temsilcileri denetleyebilir.” denilmiştir.

Bu durum Fransa’da, aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?CEVAP
A

2) Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin sonuçlarından biri değildir?CEVAP
B

3) Avrupa’da yayılan ‘‘Her ulusa bir devlet’’ düşüncesi;
I. Avusturya-Macaristan,
II. Osmanlı,
III. İsviçre

devletlerinden hangilerinde yıkıcı etkiye neden olduğu söylenebilir?CEVAP
C

4) 1815 Viyana Kongresi ile başlatılan Restorasyon Dönemi’nde Avrupa’da uzun barış dönemi gerçekleştirilmek istenmiş, sınırlar yeniden çizilmiş fakat barış dönemi uzun sürmemiştir.
Bu durumun ortaya çıkmasında;
I. sınırlar çizilirken ırk, dil, din unsurlarının dikkate alınmaması,
II. bağımsızlık fikirlerinin tüm Avrupa’da taraftar toplaması,
III. Napolyon’un Waterloo Savaşı’nda yenilmesi
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?CEVAP
D

5) Fransız İhtilali’nin zararlarını en aza indirmek için bir araya gelen İngiltere, Prusya, Rusya ve Avusturya, Matternich Sistemi diye anılan bir politika oluşturdular. Bu politika ile Avrupa’nın neresinde bir ayaklanma çıkarsa çıksın, hep birlikte hareket edilecek, ayaklanmalar bastırılacaktı.
Buna göre;
I. Rusya’nın Balkan uluslarını Osmanlıya karşı kışkırtması,
II. Yunan İsyanına İngiltere ve Rusya’nın destek vermesi,
III. 1815’te Avrupa devletlerinin sınırlarının yeniden çizilmesi
gelişmelerinden hangileri Avrupa Devletlerinin Matternich sistemine uymadıklarının ve ikiyüzlü bir siyaset izlediklerinin kanıtıdır?CEVAP
D

6) Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın yaşanmasının sebeplerinden değildir?CEVAP
A

7) I. 1830 İhtilalleri
II. 1848 İhtilalleri
III. Sanayi Devrimi

Fransız İhtilal kavramlarını yok sayan ve milliyetçi hiçbir harekete izin vermeyen Metternich Sistemi yukarıdaki gelişmelerin hamgisiyle geçerliliğini yitirmiştir?CEVAP
D

8) Napolyon Bonapart, Balkanları ele geçirmek, Mısır’a çıkmak ve Doğu Akdeniz’i bir Fransız gölü hâline getirmek için Osmanlı Devleti’nde milliyetçilik akımının yayılması ve bağımsızlık isyanlarının çıkması için uğraşmıştır. Rumlara silah ve cephane göndererek isyanı körüklemiştir. Yine 1798 yılında Mısır’a giren Napolyon, Osmanlı Devleti aleyhine halkı kışkırtmıştır. Bu duruma göre,
I. Fransa yayılmacı bir politika izlemektedir.
II. Napolyon, miliyetçilik akımını çıkarları doğrultusunda kullanmıştır.
III. Osmanlı Devleti, milliyetçilik akımının yıkıcı etkisiyle karşı karşıyadır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
E

9) Aşağıdakilerden hangisi 1830 İhtilallerinin nedenleri arasında gösterilemez?CEVAP
C

10) 1815 Viyana Kongresi’nin getirdiği yeni düzen, birtakım modern fikir akımlarının da ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi 1815 Viyana Kongresi sonrası ortaya çıkan fikir akımlarından biri değildir?CEVAP
B

11) Klasik liberalizmin dört temel ilkesi şunlardır;
● Tüm bireyler eşit haklara sahip olmalıdır.
● Ekonomik faaliyetler ve özgürlüklerin önündeki kısıtlamalar kaldırılmalıdır.
● Keyfî yönetimler sınırlandırılmalıdır.
● Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılıp din ve vicdana ait hususların kişilerin özel alanına girdiği meseleler olduğu kabul edilmelidir.
Buna göre klasik liberalizmle ilgili olarak;
I. Temel insan haklarına saygı duyar.
II. Serbest piyasa ekonomisini savunur.
III. Laik anlayışı benimser.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
E

12) Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin nedenlerinden biri olarak gösterilemez?CEVAP
C