Kazanım Testleri

11. Sınıf Tarih Kazanım Testi –Sermaye ve Emek – 2 (2019-2020)

11. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Sermaye ve Emek
TESTİN ADI:Sermaye ve Emek – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Sermaye ve Emek – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) I. Tımar Sistemi
II. Lonca Teşkilatı
III. Sanayi Sergileri

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nin klasik ekonomik yapısının temel unsurları arasında gösterilebilir?CEVAP
D

2) Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılda gelişen Batılı sanayi devletleri karşısında endüstriyel üretime geçiş için bir dizi ekonomik tedbir almıştır. 1840-1860 arası dönemde devletçilik politikası öne çıkarıldı. Bu politika doğrultusunda Batı tarzında fabrikalar ve imalathaneler kuruldu. Diğer yandan mevcut fabrikaların modernize edilmesi yoluna gidildi.
Bu duruma göre,
I. Osmanlı Devleti Avrupalı devletlerin sömürgesi olmamak için çaba göstermiştir.
II. Osmanlıda modern sanayileşme süreci dış etkenlere bağlı olarak ortaya çıkmıştır.
III. Osmanlı Devleti’nde zamanla ithal ikameci sanayileşme modeli benimsenmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?CEVAP
C

3) Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti’nin sanayileşme çabalarını engellediği savunulabilir?CEVAP
A

4) Aşağıdakilerden hangisi 1864’te kurulan Islah-ı Sanayi Komisyonunun görevleri arasında gösterilemez?CEVAP
B

5) Sanayi kuruluşlarına nitelikli işçi yetiştirmek üzere 1864’ten itibaren İstanbul ve diğer bölgelerde erkekler ve kızlar için ayrı ayrı pek çok – – – – kuruldu.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?CEVAP
E

6) Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel üretime geçiş sürecinde Osmanlı Devleti’nin zorluklar yaşamasına neden olmamıştır?CEVAP
C

7) Osmanlı Devleti’nde 1840’lara kadar sanayileşme hamleleri hızlanarak devam etmiştir. Özel sektöre, fabrikaların açılması için devlet tarafından teşvikler uygulanıp idari kolaylıklar sağlanmıştır. Ancak bütün bu çabalara rağmen fabrikaların bir kısmı kapanmaktan kurtulamamıştır.
Buna göre istenen sonucun elde edilememesinde;
I. bilgi ve tecrübe yetersizliği,
II. kötü işletmecilik,
III. Avrupa mallarıyla rekabetin yakalanamaması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?CEVAP
E

8) Aşağıdakilerden hangisi 1838’de imzalanan Balta Limanı Ticaret Antlaşması’yla ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir?CEVAP
A

9) Aşağıdakilerden hangisi kolonileştirme hareketinin öncüsü olan Avrupalı devletlerden biri değildir?CEVAP
C

10)

Yukarıdaki harita incelendiğinde Osmanlı sanayisi ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?CEVAP
C

11) Amerika’nın keşfinden sonra buradaki arazilerde ziraata başlayan emperyalist devletler, yerli halkları çalıştırmaya kalktılarsa da ziraata alışık olmayan bu insanlardan bekledikleri verimi alamadılar.
Bu durumun sonucunda emperyalist devletlerin;
I. Afrika’dan köle getirme,
II. madenciliğe yönelme,
III. ticarete ağırlık verme

faaliyetlerinden hangilerini gerçekleştirdiği savunulabilir?CEVAP
A

12)
I. Ham Madde
II. Pazar
III. Ucuz İş Gücü

Emperyalist batılı devletler yukarıdaki hangi ihtiyaçlarını karşılamak için sömürgelerini kullanmışlardır?CEVAP
E