Kazanım Testleri

11. Sınıf Tarih Kazanım Testi –Sermaye ve Emek – 3 (2019-2020)

11. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Sermaye ve Emek
TESTİN ADI:Sermaye ve Emek – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Sermaye ve Emek – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) XIX. yüzyılın ikinci yarısının başlarında hızla artan askerî harcamalar Osmanlı Devleti’nin vergi toplama gücünün ötesine geçmişti. Savaş harcamaları iç finans piyasalarının dışında kaynaklar gerektiriyordu.
Bu durumun sonucu olarak,
I. iç borçlanmaya gidilmesi,
II. ilk defa dış borç alınması,
III. İltizam usulünün yaygınlaştırılması

politikalarından hangileri uygulanmıştır?CEVAP
B

2) İttihat ve Terakki Cemiyeti önderleri Osmanlı ülkesinde ekonomik kalkınmanın önceliği olarak aşağıdakilerden hangisini kabul etmişlerdir?CEVAP
C

3) Osmanlı Devleti ilk dış borcu aşağıdaki harcamalardan hangisi için kullanmıştır?CEVAP
C

4) Aşağıdaki olayların hangisinden sonra Osmanlı Hükûmetinin uyguladığı ekonomik boykotlar millî iktisat politikalarının uygulamaya konulmasına neden olmuştur?CEVAP
B

5) Aşağıdaki antlaşmaların hangisiyle Osmanlı borçları ilk defa uluslararası bir sorun olarak ele alınmıştır?CEVAP
E

6) I. Şirket-i Hayriye
II. Rüsum-ı Sitte
III. Düyûn-ı Umûmiye

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı dış borçlarını çözüme kavuşturmak amacıyla kurulmuştur?CEVAP
E

7) Osmanlı borçlarının belli bir sisteme bağlanması amacıyla 1881 yılında Muharrem Kararnamesi doğrultusunda Düyûn-ı Umûmiye İdaresi kuruldu. – – – – merkezli komisyonda İngiltere, Hollanda, Fransa, Almanya, Avusturya, İtalya ve Osmanlı Devleti’nden birer üye bulunuyordu.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?CEVAP
B

8) Osmanlı Devleti’nin dış borçlar sorunu kesin olarak aşağıdaki antlaşmaların hangisiyle çözüme kavuşturulmuştur?CEVAP
C

9) Osmanlı Devleti ilk dış borcunu 1854 yılında almış, zamanla dış borçlanma, bütçe açıklarına karşı mücadelede başvurulan en belirgin yöntem konumuna gelmiştir.

Osmanlı Devleti ilk dış borcunu alırken aşağıdakilerden hangisini borca karşılık olarak göstermiştir?CEVAP
D

10) Aşağıdakilerden hangisi İttihat ve Terakki Cemiyeti iktidarı döneminde millî iktisat politikaları çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlerden biri değildir?CEVAP
E

11) Osmanlı Devleti ilk dış borcu aşağıdaki Avrupa Devletleri’nin hangisinden almıştır?CEVAP
A

12) I. Dünya Savaşı’na girdikten sonra bütün dünyada olduğu gibi Osmanlı devletinde de iç ve dış ticarette büyük sıkıntılar yaşandı. Savaşın kısa sürede geniş alanlara yayılmasıyla birlikte İstanbul’un iaşesi önemli bir soruna dönüştü. Savaş koşullarıyla birlikte ulaşım araçlarının askerî amaçlara tahsisi de bu sıkıntılara eklendi. Öte yandan bu zor şartları ganimet bilen bazı fırsatçı tüccarlar, malları depolayıp el altından yüksek fiyatla piyasaya sürmekteydi.
Bu durumun sonucu olarak;
I. Hükümet tarafından yapılan yeni düzenlemelerle belediye hizmetlerinin modernize edilmesi,
II. Millî iktisat politikalarının uygulamaya konulması,
III. Hükümetin bütün ekonomik faaliyetleri denetimi altına alması
gelişmelerinden hangilerinin yaşandığı savunulabilir?CEVAP
E