Kazanım Testleri

11. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi – 1 (2019-2020)

11. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi
TESTİN ADI:Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) XVIII. yüzyılda Avrupa’da her türlü üretim faaliyetinde, kol gücünün yerini makine gücünün alması ile başlayan değişimin adı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

2) Sanayi İnkılabı ile Avrupa’da üretimin merkezi topraktan, endüstriyel alanlara kaymış, fabrikaya dayalı üretim çoğalmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti üzerindeki olumsuz etkilerinden değildir?CEVAP
D

3) XVIII. yüzyılda siyasi ve askerî alanda Batı ile geliştirilen ilişkiler Osmanlı toplumunu etkilemeye başlamıştır.
Buna göre;
I.Paris’ten elbise, mobilya ve kitapların getirilmesi,
II. Avrupa yaşam tarzının moda olması,
III.Divan edebiyatında yeni eserlerin verilmesi
durumlarından hangilerinin, Osmanlı’da Batı kültürünün etkisi ile ortaya çıktığı söylenebilir?CEVAP
C

4) III. Selim Dönemi’nde Avrupalı devletlerin önemli başkentlerinde daimî elçilikler açılmıştır.
Bu uygulamayla;
I.Avrupa devletlerinin yakından tanınması,
II.Osmanlı Devleti’ne karşı oluşabilecek ittifaklardan zamanında haberdar olunması,
III.Azınlık isyanlarının engellenmek istenmesi

durumlarından hangilerinin amaçlandığı söylenebilir?CEVAP
C

5) XIX. yüzyılın başlarında dünya siyasetine yön veren devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?CEVAP
C

6) “Şark Meselesi” kavramı Avrupalı devletlerin aşağıdaki devletlerden hangisi ile olan ilişkilerini tanımlamak için kullanılmıştır?CEVAP
A

7) Fransız İhtilali’nin zararlarını en aza indirmek için bir araya gelen İngiltere, Prusya, Rusya ve Avusturya “Metternich sistemi” diye anılan bir politika oluşturdular. Bu politika ile Avrupa’nın neresinde bir ayaklanma çıkarsa çıksın hep birlikte hareket edilecek, ayaklanmalar bastırılacaktı.
Buna göre;
I.Rusya’nın Balkan uluslarını Osmanlıya karşı kışkırtması,
II.Yunan İsyanına İngiltere ve Rusya’nın destek vermesi,
III.1815’teAvrupa devletlerinin sınırlarının yeniden çizilmesi

gelişmelerinden hangilerinin, Avrupa Devletlerinin Metternich sistemine uymadıklarının ve iki yüzlü bir siyaset izlediklerinin kanıtıdır?CEVAP
D

8) “Şark Meselesi” kavramı ilk kez nerede siyasi bir terim olarak kullanılmıştır?CEVAP
B

9) Şark Meselesi’nin Avrupa’nın siyasi gündemine girmesindeki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

10) XVIII. yüzyıl sonlarına kadar Osmanlı Devleti ile ilişkileri iyi olan ancak çıkarları söz konusu olduğunda Osmanlı toprağı olan Mısır’ı işgal eden, Osmanlı Devleti aleyhine Rusya ile Tilsit Antlaşması’nı imzalayan Avrupa devleti aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

11)
•Avusturya; Orta Avrupa ve Balkan hâkimiyeti için Osmanlı Devleti ile savaşmış, Rusya ile Dakya Projesi içerisinde yer almış, yüzyılın sonlarına doğru ise Rusya’ya karşı cephe alıp Osmanlı Devleti ile barış yapmıştır.
•Rusya; Çar Deli Petro ile birlikte Baltık Denizi’ne hâkim olmak, Kırım’ı alıp Boğazlardan Akdeniz’e inmek amacıyla Osmanlı Devleti ile savaşmış, yüzyılın sonlarına doğru İngiltere ve Fransa yayılmacılığına karşı Osmanlı Devleti’nin yanında yer almıştır.
Buna göre XVIII. yüzyılda Avrupa devletlerinin politikaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?CEVAP
B

12) XVIII. ve XIX. yüzyıllarda meydana gelen uluslararası gelişmelerle ilgili aşağıda verilen neden-sonuç ilişkilerinden hangisi yanlıştır?CEVAP
E