Kazanım Testleri

11. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774 – 1914) – 2 (2019-2020)

11. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774 – 1914)
TESTİN ADI:Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774 – 1914) – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774 – 1914) – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Rusya sıcak denizlere inebilmek için Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü tehdit etmiştir.
Rusya bu politikasına bağlı olarak;
I. Balkanlarda milliyetçilik akımlarını destekleme,
II. Fransız İhtilali’ne karşı oluşan koalisyona katılma,
III. azınlık ayaklanmalarını kışkırtma
davranışlarından hangilerinde bulunmuştur?CEVAP
D

2) Osmanlı Devleti’nde ilk bağımsız olan azınlık aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

3) Osmanlı Devleti için ilk kez “Hasta Adam” ifadesini kullanan devlet aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

4) Rumlar ilk isyanı 1820’de Eflak’ta başlattılar. İngiltere, Fransa ve Rusya; Rum azınlığına özerklik vermeyi kabul etmeyen Osmanlı Devleti’ne savaş açmış, savaştan sonra yapılan Edirne Antlaşması ile Yunanistan bağımsızlığını ilan etmiştir.

Yunanistan’ın bağımsızlık sürecinde yaşanan bu gelişmelere bağlı olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?CEVAP
C

5) İngiltere, Fransa ve Rusya’nın; Yunanistan hakkındaki taleplerini Osmanlı Devleti’ne kabul ettirebilmek için Osmanlı donanmasını yaktıkları yer aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

6) “Ben, Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemek için her alanda ıslahat yapan bir padişahım. Ülkem her alanda yabancıların ve azınlıkların taarruzu altında kıvranmaktadır. “Hasta adam” diye tabir edilen Osmanlı Devleti’ni güçlendirmek için Yeniçeri Ocağı’nı kaldırdım. Denge siyaseti izledim. Ama ıslahatlarım meyvesini vermeden devletimi bir davanın içinde buldum. İngiltere, Fransa ve Rusya’nın iki yüzlü siyasetleriyle uğraşmak zorunda kaldım.”

Verilen konuşmada aşağıdaki padişahlardan hangisinin çalışmaları hakkında bilgi verilmektedir?CEVAP
A

7) Rus Çarı I. Nikola’nın, İngiliz Elçisi Sir Hamilton Seymour’a söylediği “Osmanlı Devleti kritik bir durumdadır. Memleket, kendi kendine parçalanıyor. Düşüşü çok büyük ve felaketli olacaktır. İngiltere ile Rusya’nın bu mesele üzerinde tam bir anlaşmaya varmaları, birbirlerine haber vermeden tek bir adım atmamaları gerekir.” sözlerine bağlı olarak uluslararası siyaset hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
C

8) Mısır Valisi – – – – Paşa, – – – – isyanını bastırmanın karşılığında Osmanlı Devleti’nden Mora ve Girit Valiliklerini istemiştir.

Cümlede verilen boşluklara aşağıdaki seçeneklerdeki kelimelerden hangileri yerleştirilmelidir?CEVAP
C

9) Osmanlı Devleti, Kırım Savaşı sırasında Avrupalı Devletlerden borç para alma yoluna gitmiştir.
Bu gelişmenin yaşanmasında;
I. Ekonomisinin savaş masraflarını karşılayacak durumda olmaması,
II. Hazinede denk bütçenin hazırlanmak istenmesi,
III. Mısır valisinin isyanının önlenmek istenmesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?CEVAP
A

10) Osmanlı Devleti, Kırım Savaşı’nda Avusturya, Piyemonte, İngiltere ve Fransa ile birlikte hareket etmiştir. Rusya, Boğazlar Sözleşmesi’nin ihlalini gerekçe göstererek Sinop’ta Osmanlı donanmasını yakarken İngiltere ve Fransa Rusya’ya savaş ilan etmiştir.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?CEVAP
B

11) Paris Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır;
• Karadeniz tarafsız hâle getirilecektir.
• Tüm devletlerin ticaret gemilerine açık, savaş gemilerine kapalı tutulacaktır.
• Karadeniz kıyılarında tersane ve donanma bulundurulması yasaklanmıştır.

Bu maddelere bağlı olarak Karadeniz hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkün değildir?CEVAP
D

12) Aşağıdakilerden hangisi 1878 Berlin Antlaşması ile ilgili değildir?CEVAP
D