Kazanım Testleri

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi – Anlatım Bozukluğu – 1 (2019-2020

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Türk Dili ve Edebiyatı
TESTİN KONUSU:Anlatım Bozukluğu – 1
TESTİN ADI:Anlatım Bozukluğu – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Anlatım Bozukluğu – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) (I) Hiçbir zaman, hiçbir şey dolduramayacaktır yitirilmiş bir arkadaşlığın yerini. (II) İnsan kolayca arkadaş edinemez ki. (III) Bunca ortak anının yerini hiçbir şey tutamaz. (IV) Yeniden kurulamaz bu dostluklar. (V) Bir meşe ağacı ekip de gölgesinde çabucak barınmayı ummak boşunadır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sözcüğün yanlış anlamda kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?CEVAP
E

2) Namık Kemal, bir yazısında “edebiyat”la “edeb”in aynı kökten türediğine dikkat çeker. Ayrıca edebiyatın terbiye ve güzel ahlakla ilgili ve alakalı kavramları işlemesi gerektiğini savunur. Ona göre “edip” yani edebiyatla ilgilenen sanatçı da güzel ahlak sahibi olmalı ve eserlerinde ideal insan davranışlarını anlatmalıdır.

Bu parçada aşağıdaki sözcüklerden hangisi gereksiz kullanılmıştır?CEVAP
E

3) (I) Bir üzüntüde ya da sevinçte milletin tamamı aynı duyguları paylaşıyorsa o millet kesinlikle güçlü olabilir. (II) Kendi içinde bölünen milletler de yok olmaya mahkûmdur. (III) Mustafa Kemal Paşa’nın Kurtuluş Savaşı için yaptığı en önemli hazırlık, millî birlik ve beraberliği sağlamak olmuştur. (IV) Türk milletinin tarihten gelen birlik olma duygusu, bağımsızlığımızın kazanılmasında başlıca etken olmuştur. (V) Millî varlığımızın temeli, millî şuur ve zorluklar karşısındaki millî birlikteliğimizdir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?CEVAP
A

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?CEVAP
C

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?CEVAP
D

6) (I) Türkçenin günlük konuşmalarda doğru kullanılmadığını üzülerek görüyorum. (II) Ortalama 150-200 kelimeyle konuşanların sayısı azımsanmayacak kadar çok. (III) Peki, Türkçeyi daha güzel nasıl kullanabiliriz? (IV) Bunun için her gün aşağı yukarı yaklaşık yarım saat kitap okuyabiliriz. (V) Unutmayalım ki sağlam bir bilgi birikimi, güzel konuşmanın temelini oluşturur.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?CEVAP
D

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük yanlış anlamda kullanılmıştır?CEVAP
A

8) Cümle; düşünce, mantık ve bilgi bakımından doğru ve tutarlı olmalı, cümlede düşünce eksiklikleri ve bilgi yanlışlıkları bulunmamalıdır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu açıklamaya aykırıdır?CEVAP
C

9) Kendine güveni arttıkça daha başarılı oluyor, başarısı arttıkça daha çok şey öğreniyor, öğrendikçe de daha çok şey okuyordu.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?CEVAP
D

11) Sesini duyunca nasıl tepki vereceklerini bilemediler

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisine uyulmamasından kaynaklanmıştır?CEVAP
B

12) Onun gözünü öyle bir boyayalım ki o, bir daha korkudan buralara ayak basamasın!

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B