Kazanım Testleri

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi – Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) Romanı (2019-2020)

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Türk Dili ve Edebiyatı
TESTİN KONUSU:Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) Romanı
TESTİN ADI:Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) Romanı
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) Romanı Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
● Yusuf ilk defa Edremit’te mektebe gitti. Fakat bu mektep devri pek uzun sürmedi. Buraya geldikleri zaman Yusuf on yaşlarındaydı. Sarı benizli, nahif fakat kuvvetli ve dayanıklı bir çocuktu. (Kuyucaklı Yusuf – Sabahattin Ali)
● Babası Yüzbaşı Ali Selahattin Bey, emekli olunca önce İzmir’e, daha sonra Edremit’e yerleşti. Sabahattin Ali, ilkokulu Edremit’te bitirdi, bir süre Edremit Lisesinde, daha sonra Balıkesir İlköğretmen Okulunda okudu. (Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman – Cevdet Kudret)

Bu parçalardan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?CEVAP
D

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisi kahraman anlatıcı ağzından yazılmıştır?CEVAP
C

3) Yaptığı hareketler ona hiçbir yere bağlı olmadığı şuurunu verdi. Hatta yavaş yavaş etrafından ne kadar ayrı olduğunu, ne kadar uzak olduğunu hissetmeye başladı. Bir an içinde deminkinin tamamıyla aksi olan bir yalnızlık duygusuyla sarsıldı. Etrafına baktığı zaman ağaçların, bulutların, derenin kendisinden hızla uzaklaştığını sezer gibi oldu.

Bu parça aşağıdakilerin hangisiyle doğrudan ilişkilidir?CEVAP
A

4)

Bu cümledeki bilgi yanlışının giderilmesi için numaralanmış eser adlarından hangilerinin yer değiştirmesi gerekmektedir?CEVAP
B

5) Sabahattin Ali; köy, kasaba ve kent gerçeklerini ilk defa gözleme dayalı toplumcu gerçekçi bir anlayışla eserlerinde yansıtmıştır. “Kuyucaklı Yusuf”ta, bir Anadolu kasabasının değişen değerlerle biçimlenen yeni yaşamını sergiler. “İçimizdeki Şeytan”da, II. Dünya Savaşı öncesinde üniversite, kültür ve sanat çevrelerindeki farklı sosyal eğilimleri eleştirir. “Kürk Mantolu Madonna”da, çevresiyle uyum sağlayamayan, verdiği sözü tutamayan bir aydının suçluluk ve utanç duygusunu yansıtır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdaki edebî dönemlerin hangisinde yer alır?CEVAP
E

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözün anlamı yay ayraç içinde yanlış verilmiştir?CEVAP
B

7) Buraya geldiğimin bilmem kaçıncı haftası idi. Mehmet Ali’ye sordum:
‒ Kadınlarınız niçin yalnız benden kaçıyor?
‒ Yabansın da ondan beyim.
Bu “yaban” sıfatı beni önce çok kızdırdı. Fakat sonra anladım ki Anadolulular, Anadolu köylüleri, tıpkı eski Yunanlıların kendilerinden başkasına “barbar” lakabını vermesi gibi, her yabancıya “yaban” diyorlar.

Bu parçadaki çatışmanın aşağıdakilerin hangisinden kaynaklandığı söylenebilir?CEVAP
C

8) “Romanda tek amacım hayatın heyecanını verebilmek ve canlı tipler oluşturmaktır. Roman yazarken, tanıdığım kimseler ve yaşadıklarımdan yola çıkarım. Fransız romancılarından gençliğimde çok zevkle okuduklarım Stendhal ile Balzac’tır. Şimdi Marcel Proust ile Jules Romains’in âdeta tiryakisi oldum.” diyen bir yazarın aşağıdaki akımlardan hangisini benimsemesi beklenir?CEVAP
C

9) “Bir Sürgün’de hep yaşadıklarınızı mı anlattınız?” sorusuna verdiği karşılıkta Yakup Kadri Karaosmanoğlu şöyle demiştir: “Evet, anlatırım fakat değiştirerek, olaya uydurarak… Bununla birlikte bazıları da vardır ki aynen olmuştur. Ben muhayyilesi zayıf bir insanım. Öyle zannediyorum ki bende en kuvvetli taraf duygu hafızasıdır. Duymuş, yaşamış olduğum hisleri çok iyi hatırlarım ve işte eserlerimde onları anlatıyorum.”

Bu parçada sözü edilen romanın aşağıdaki yazı türlerinden hangisinin özelliklerini de taşıdığı söylenebilir?CEVAP
A

10) Tevfik, incecik sesini kısarak,
– Ağabeyciğim, benim yevmiyem ne olacak, diyebildi. Murat, çocuğun elini bırakmıştı.
İshak Efendi’ye döndü,
‒ Sahi, unutup gidiyorduk. Küçüğün gündeliğini verme- yecek misin?
İshak Efendi yarı hayret, yarı hiddetle cilalı tahtayı kâğıt- ların üzerine attı.
‒ Ne gündeliği? Hak etsin de sonra…
‒ Bu çocuk hiç çalışmadı mı? Murat omuzlarını silkti: – Aşk olsun be insafına arkadaş. Sabahleyin evden al- mışsın, gece oldu. Neyin iki saati bu?

Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
E

11) Yayımlanan dört romanı da aynı sanat anlayışıyla yazılmıştır. “Çıkrıklar Durunca”da ucuz, Avrupa malı dokumanın yerli malı dokuma tezgâhlarını ortadan kaldırışı; “Düşkünler”de, Tanzimat’la ortaya çıkan yüksek memur bürokrasisinin zamanla çöküp yozlaşması; “Bir Varmış Bir Yokmuş”ta Tanzimat Dönemi’nde başlayan kapitülasyonların imparatorluğu sarsması, içinden çürütmesi anlatılmaktadır. “Yol Arkadaşları” ise roman biçiminde yazılmış gezi notları sayılabilir.

Bu parçada adı geçen eserler aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?CEVAP
D