Kazanım Testleri

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi – Cumhuriyet Dönemi’nde Röportaj (2019-2020)

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Türk Dili ve Edebiyatı
TESTİN KONUSU:Cumhuriyet Dönemi’nde Röportaj
TESTİN ADI:Cumhuriyet Dönemi’nde Röportaj
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Cumhuriyet Dönemi’nde Röportaj Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
I. Açık, akıcı ve yalın bir anlatımla yazılır.
II. Genellikle birinci tekil kişi ağzı kullanılır.
III. Bir kişi, yer ya da eşya üzerine yapılabilir.
IV. Dizi şeklinde yayımlanabilir.
V. Dil, daha çok alıcıyı harekete geçirme işlevindedir

Numaralanmış bilgilerden hangisi röportaj türünün özelliklerinden biri değildir?CEVAP
E


2 ve 3. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Vapurun adı Aksu… Samsun’da dört gün bizim nazlı Aksu’yu bekledim. Gününden bir gün sonra, salına salına ancak gelebildi. Onun zararı yok. Canı ne zaman isterse o zaman gelebilir. Bizler, beklemeye alışmışız. Ya beş gün sonra gelseydi, ya hiç gelmeseydi ne olurdu sanki, ne yapardık? Asıl iş başka! Asıl mesele, Aksu’nun güvertesi, ambarları… Bu güvertenin, ambarların ününü yıllardır duyarım. Bu seferki vapur yolculuğuna sebep de zaten ambarların, güvertenin duyduğum bu ünüdür. Kapıyı açar açmaz birden sendeledim. Bir koku, bir koku; tarifi kabil değil. Adamın ciğerine kurşun nasıl işlerse öyle işliyor. Korkunç bir koku… Ustura gibi keskin. Bir zaman insan kendine gelemiyor. Kendimi azıcık toparladıktan sonra, içerilere doğru yürüyeyim, dedim. Bir kalabalık… İnsanlar, üst üste, yan yana, kucak kucağa; kirli, yırtık, asıl rengini kaybetmiş yorganların, yırtık hasırların altında, birbirlerinin üstüne yığılmışlar. Büyük karınca yuvaları vardır. Onlar gibi mi desem? Ama benzetemedim. Van Gölü’ndeki gemilerden birine yüklenen bir koyun sürüsü görmüştüm. Öylesine yüklemişlerdi ki koyunlar sıkışmış, kaburgaları birbirine geçmiş, acı içinde, can havliyle hep bir ağızdan meleşiyorlardı. İşte Aksu’nun güvertesi, ambarları da böyle. İğne atacak yer kalmamış insandan.

2) Bu parça hangi metin türüne örnek olabilir?CEVAP
C

3) Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
A

4) Sabah erkendi. Dürbünler, kitaplar, kuş gözlemcileri, herşey ve herkes hazırdı. Bizi bekleyen otobüse binip hareket ettik. Sağımızda, solumuzda tepeler birbiri ardına, sanki sonu hiç gelmeyecek gibi diziliydi. Birer birer hepsini çıktık ve indik. Nihayetinde birine daha tırmandığımızda otobüs yavaşlayıp durdu. Ön camdan bakınca onu gördüm.

Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
A

5) Muhabir − Önce günlüklerinizden başlayalım. Ne zaman günlük tutmaya başladınız?
Birsel − Ben ilk 1949 yılında günlük yazmaya başladım. O zamanlar “Beş Sanat” adında bir edebiyat dergisi çıkardı. İlk günlüğümü de bu dergide yayımladım. Sonradan çeşitli dergilerde çıktı. Özellikle Naim Tirali’nin çıkardığı “Yenilik” dergisinde, daha sonra da Hüsamettin Bozok’un “Yeditepe”sinde… 1955 yılında Bozok, bunları “Günlük” adı altında yayımladı.
Muhabir − O zamanlar sizden başka günlük yazanlar var mıydı?
Birsel − Benden dört yıl sonra Ataç başlamıştı günlüklerine. Benim günlüğüm Cumhuriyet Dönemi’nin ilk edebiyat günlüğüdür.

Bu metin için;
I.Dil göndergesel işlevde kullanılmıştır.
II. Tartışmacı anlatımdan yararlanılmıştır.
III. Soru – cevap tarzında oluşturulmuştur.
IV. Amerikan röportajına örnektir

ifadelerinden hangileri söylenebilir?CEVAP
B

6) Bir tuz gölü olan Palas’ı, Kayseri’de bazıları “Tuzla” veya “Tuz Gölü” adıyla biliyor. Ama birçok kişi bir defa bile gidip görmemiş bu sulak alanı. Oysa gölün tuzu bin yılların ürünü. İnsanoğlunun olumsuz etkilerinden yakın zamana kadar kurtulmayı belki de bu sayede başarmış. Göl çevresindeki verimli mera alanları ve su kaynakları nedeniyle çevre ilçelerde hayvancılıkla uğraşan birçok Yörük ailesi de yaz dönemlerinde bu bölgeyi tercih ediyor. Göl kıyısı ve civar tepeler, ovada hayvancılıkla uğraşanların beş ay boyunca evi oluyor.

Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
C

7) Akşam ile ikindinin arası… Dağların tepeleri ışıklı ama koyaklar gitgide kararıyor. Koyu gölgeler basmış. Karanlık çöktü çökecek. Gün doğusundan, çayın büyük bir çağıltıyla indiği koyaktan poyrazımsı bir yel esiyor. Hoş bir yel… Bazen duruyor, iyicene duruyor. Bir zaman sonra fırtınalar koparır gibi hızlanıyor. Uzun çam ağaçlarında, serviye benzeyen ardıçlarda uğultular… Uğultular, karanlık bastıkça artıyor.

Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
D

8) Kelime olarak “toplamak, getirmek” anlamına gelen – – – -, gazetecilerin ele aldığı konuyu gezip görme, belgelere dayandırma, fotoğraflarla belgeleme gibi yöntemlere başvurularak anlattığı yazı türüdür.

Bu parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

9)
I. Bir yeri konu alan röportajlarda, o yerde sürdürülen hayatın her yönüyle bilinmesi gerekir.
II. Röportajlarda ele alınan yerin farklı yönleri fotoğraf, film ve ses kayıtlarıyla belgelenmelidir.
III. Eşyayı ele alan röportajlarda eşyanın dikkat çeken yönleri ele alınmalıdır.
IV. Röportajlarda gözlem, araştırma, yorum ve değerlendirme önemlidir.
V. Röportaj yazarı, anlattıklarına görüşlerini katmamalı, nesnel olmalıdır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?CEVAP
E

10) Yazarın konuyu işlerken kendini ön plana aldığı “ben” eksenli röportajlara – – – – denir

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?CEVAP
D

11) Giriş bölümünün şaşırtıcı bir paragraf olduğu, en son söylenmesi gereken kelimelerin en başta söylendiği röportajlar – – – – olarak adlandırılır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?CEVAP
A