Kazanım Testleri

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi – Cümlenin Ögeleri – 1 (2019-2020)

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Türk Dili ve Edebiyatı
TESTİN KONUSU:Cümlenin Ögeleri – 1
TESTİN ADI:Cümlenin Ögeleri – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Cümlenin Ögeleri – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla yüklem kullanılmıştır?CEVAP
C

2) Romanın bir ayna oluşuna ilişkin eğretilemeyi Pierre Macherey, “Bir aynadır roman fakat gerçeği olduğu gibi yansıtmayan kırık bir ayna.” şeklinde yorumluyor.

Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?CEVAP
B

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç vurgulanmıştır?CEVAP
B

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne de yüklem de isim tamlamasından oluşmaktadır?CEVAP
B

5) Cümlede bir sözcük olarak bulunmayan, yüklemin çekiminden anlaşılan öznelere gizli özne denir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinin öznesi gizlidir?CEVAP
D

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisi, öge sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır?CEVAP
E

7) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi “dolaylı tümleç – belirtili nesne – özne – yüklem” şeklindedir?CEVAP
D

8) (I) Kız Kulesi, boğazın girişindeki kayalıklar üzerinde yer alıyor. (II) 2500 yıllık bu yapı, efsaneleriyle meşhurdur. (III) Şimdiki şeklini Sultan II. Mahmut zamanında almış. (IV) Pek çok görevde yıllarca kullanılmış. (V) Günümüzde tüm zarafetiyle denizin ortasından hâlâ göz kırpıyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin öge dizilişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögeler doğru ayrılmıştır?CEVAP
E

10) Çocuklara yardımlaşma ve paylaşmayı öğretmenin zorlu bir süreç olduğunu aileler ve öğretmenler sık sık dile getirir

Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?CEVAP
C

11) Aşağıdakilerin hangisinde ögelerden biri cümle hâlindedir?CEVAP
B

12) Aşağıdaki soruların hangisinin cevabı zarf tümleci de dolaylı tümleç de değildir?CEVAP
B