Kazanım Testleri

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi – Cümlenin Ögeleri – 2 (2019-2020)

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Türk Dili ve Edebiyatı
TESTİN KONUSU:Cümlenin Ögeleri – 2
TESTİN ADI:Cümlenin Ögeleri – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi “özne, belirtisiz nesne, yüklem” şeklindedir?CEVAP
E

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne de yüklem de isim tamlamasından oluşmaktadır?CEVAP
B

3)

Bu dizelerde numaralanmış bölümlerden hangisi diğerlerinden farklı bir ögedir?CEVAP
A

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne vurgulanmıştır?CEVAP
B

5) “İnsanlara maddi refah sağlamayı hedef alan çağdaş medeniyette gittikçe artan manevi susuzluğa, ruhi bunalımlara karşı, Mevlâna’nın doyurucu, gür bir kaynak olduğunu söyleyenler vardır.”

cümlesinde hangi öge vurgulanmıştır?CEVAP
A

6)
I. Sizce Türk müziğinin en büyük bestekârı kimdir?
II. Farabi’yi yeterince tanıdığınızı söyleyebilir misiniz?
III. Hızır Bey, hangi şehre tayin edilmiştir?
IV. Atatürk, Millî Mücadele’ye hangi tarihte başlamıştır?
V.Gençler, başarılı olmak için kimleri örnek almalıdır?

Numaralanmış sorulardan hangileri aynı türden ögeleri buldurmaya yöneliktir?CEVAP
A

7)

Bu parçada numaralanmış ögeler, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?CEVAP
D

8) (I) Yaşadığımız dünyayı doğru değerlendirmenin başta gelen koşulu, kuşkusuz bilimi yeterince anlamaktır. (II) Kitaplarla öğretilenler, çoğu kez bir yığın ezber bilgi olduğundan araştırma etkinliğini algılamaya elvermiyor. (III) Deneyimsel bir süreç olan bilim, beyinlere doldurulacak hazır bilgi değildir. (IV) Bilim doğruyu bulma, olup bitenleri açıklama arayışı sürecinde ussal olduğu kadar imgesel ve duygusal tüm yetilerimizi içeren bir etkinliktir. (V) Kişi, bu etkinliğe katılabildiği ölçüde bilimi anlama imkânı bulur.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde özne, sıfat tamlamasından oluşmuştur?CEVAP
C

9) Dünyaca ünlü yaylalarıyla tanınan Rize’de Ayder Yaylası’nın ahşap evleri konuklarını bekliyor.

Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?CEVAP
E

10) Gökova Körfezi’nden Akdeniz’e uzanan Bozburun’da orman ve denizle saklambaç oynayarak sakin balıkçı köylerini keşfedebilirsiniz.

Bu cümlenin ögeleriyle ilgili,
I. Yüklemi birleşik fiildir.
II. Gerçek özne kullanılmıştır.
III. Zarf tümleci vurgulanmıştır.

tespitlerinden hangileri doğrudur?CEVAP
A

11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?CEVAP
A

12) (I) Anadolu’nun güzelliklerinin peşine genellikle yaz aylarında düşülür. (II) Dağları, ormanları, gölleri ve sahilleriyle Anadolu, kış mevsiminin de çok yakıştığı bir coğrafyadır. (III) Kar, beyaz bir örtü hâlinde kentlerin üzerine iner. (IV) Köyler, kasabalar bambaşka bir güzelliğe bürünür. (V) Beyaz kubbeli camilerden başlayıp cumbalı evlerin yorgun çatılarına tüy tüy yağar.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinin öge dizilişi“özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, yüklem” şeklindedir?CEVAP
C