Kazanım Testleri

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi – Makale (2019-2020)

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Türk Dili ve Edebiyatı
TESTİN KONUSU:Makale
TESTİN ADI:Makale
SORU SAYISI:8
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Makale Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) James Croll, Dünya’nın yörüngesel olarak Güneş’ten uzaklaştığı zamanlarda soğuyacağını söylüyordu. Kendi hesabıyla bu yörüngesel uzaklaşmalar, her yarım küre için yaklaşık 10 bin yılda bir olmak üzere toplamda 22 bin yılda bir gerçekleşmektedir. Croll’un görüşleri ilk başta kabul edilmese de 1920’lerde Milutin Milankovic onun görüşlerini temel alıp geliştirmiştir. Milankovic, dış merkezlilik, eksen eğikliği ve Dünya yörüngesinin deviniminin, Dünya’ya ulaşan radyasyondan dolayı döngüsel değişikliğe neden olduğunu ve bu yörünge zorlamasının Dünya üzerindeki iklim modellerini kuvvetle etkilediğini ileri sürmüştür.

Bu metinle ilgili olarak,
I. Terimlere yer verilmiştir.
II. Sayısal veriler kullanılmıştır.
III. Tanık göstermeden yararlanılmıştır.
IV. Ciddi, ağırbaşlı bir üslup kullanılmıştır.
çıkarımlarından hangileri söylenemez?CEVAP
B

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde ve-
rilen düşünceyi geliştirme yolu kullanılmıştır?
CEVAP
D

3)
I
Pitoresk sözcüğü etimolojik olarak “resim gibi, resimsi” anlamına gelmektedir. Bu sözcüğün sözlük anlamı, “durumu ve görünüşü resim konusu olmaya değer (görünüş)” açıklaması yer almaktadır. Şiir sanatındaki kullanımıyla pitoresk, şiiri duygu ve düşüncenin soyut ifadesinden kurtararak ona gözle görülür bir şekil vermektir.

II
Kutuplardaki buzullar erimeye devam etmektedir. Bu değişim; erozyon, sel, kasırga, heyelan vb. afetlere yol açmakta, ısınmanın yeryüzünde ve denizlerde artması ile belli canlı türlerinin sayısında azalmalar görülmektedir. Yeryüzünde artan sıcaklıkla birlikte polen mevsiminin uzaması, astım gibi alerjik hastalıkların artmasına neden olmaktadır.

Numaralanmış metinlerle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?CEVAP
B

4)
I. Arkeolojide toplumların değişim sürecini, kullanılan materyalin değişimi ile gözlemleyebiliyoruz. Örneğin bir seramiğin şeklinin veya boyunun değişimini hatta bir anda kullanımdan kalktığını görmek, kültürel veya ekonomik değişimin bir göstergesidir.

II. Beyinde bilgi aktarımı hem elektriksel hem kimyasaldır. Önce elektriksel sinir itkisi bir sinapsa ulaşıncaya kadar bir akson boyunca ilerler. Sonra kimyasalların (sinir ileticiler) salınmasını sağlar, bu kimyasallar sinapsı aşar, diğer tarafa ulaştıktan sonra bitişik nöronu elektriksel olarak harekete geçirir

III. Uygurca yazma eserlerin pek azı Soğd alfabesiyle, büyük bir kısmı Soğd yazısının işlek biçiminden gelişmiş olan Uygur alfabesiyle, küçük bir kısmı da Mani alfabesiyle yazılmıştır.

Bu metinlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

5) Ömer Seyfettin, 1914’te yazdığı Millî Şiirler başlıklı yazısında dilin gittikçe sadeleştiğine, “aruz”un ihmal edildiğine temas ederek Recaizade Ekrem ile Aka Gündüz’ün ilk şehit pilotlarımız üzerine yazdığı şiirlerini karşılaştırıyor. Ekrem Bey’in “Vatan ey fikr-i âsmân-peymâ” dizesiyle başlayan “Tayyarecilerimiz” başlıklı şiirini halkın anlamayacağını fakat Aka Gündüz’ün “Yaşayan Ölüler” başlıklı “Gökte bulutlara bir yoldaştınız” dizesiyle başlayan şiirini ise herkesin anlayacağını yazıyor. Yazısının devamında Ömer Seyfettin şöyle diyor: “Millî şiirler, millet için yazılır; bir zümre için yazılmaz.”

Bu parçada sözü edilen yazının türü aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

6) Aşağıdakilerden hangisi bir makaleden alınmış olamaz?CEVAP
A

7) Güneş, klorlu ve tuzlu su, saçın protein yapısında bozulmalara neden oluyor. Bozulan protein yapısıyla birlikte saçlarda incelme, kopma ve kırılmaların yanı sıra saç renginde solma izleniyor. Saçımızın yılda 10 santim uzadığı düşünülürse 30 santimlik bir saç teli yaklaşık 3 yıldır bizimle ve birçok dış etkene maruz kalıyor. Güneş, deniz ve havuzun yanı sıra saç boyaları, sık fön çektirmek, çok gergin yapılan atkuyruğu ya da örgüler ve saç şekillendiricilerinin kullanılması da saçın yapısını bozuyor. Tüm bu etkenler bir arada düşünüldüğünde yaz aylarında saçların yaşlanmaması için ekstra özen göstermek gerekiyor

Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
A

8) Bugün, okuma alışkanlığının kaliteli çocuk kitaplarıyla kazanılacağı, çocuk yaşlarda kitaplarla yapılan olumlu tanışmanın ileriki yaşlara da yansıyacağı herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Çocuk kitaplarının çocuklar tarafından sevilmesi, dinlenmesi ve okunması için biçim (kullanılan malzeme, boyut, ağırlık, kapak ve ciltleme, punto, mizanpaj ve resimleme) ve içerik (tema, konu, karakterler) açısından uygun özelliklere sahip olması gerekmektedir. Biçim ve içerik olarak uygun hazırlanmış kitapların, çocuğun bütün gelişim alanlarını ve eğitimini destekleyeceği kabul edilmektedir.

Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


CEVAP
A