Kazanım Testleri

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi – Saf Şiir – Millî Edebiyat Dönemi’nde Şiir (2019-2020)

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Türk Dili ve Edebiyatı
TESTİN KONUSU:Saf Şiir – Millî Edebiyat Dönemi’nde Şiir
TESTİN ADI:Saf Şiir – Millî Edebiyat Dönemi’nde Şiir
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Saf Şiir – Millî Edebiyat Dönemi’nde Şiir Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
Garip, güzel, sonra mahzun
Işıkla yağmur beraber,
Bir türkü ki gamlı, uzun
Ve sen gülünce açan güller

Bu dizelerde yer alan söz sanatları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
CEVAP
B

2)
Bu topraklar ecdâdımın ocağı
Evim köyüm hep bu yurdun bucağı
İşte vatan! İşte Tanrı kucağı!
Ata yurdun evlât bulmaz, giderim.
Yaradanın kitabını kaldırtmam
Osmancığın bayrağını aldırtmam
Düşmanımı vatanıma saldırtmam
Tanrı evi viran olmaz, giderim.

Bu dizelere hâkim olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

3)
I.Her şey yerli yerinde, masa, sürahi, bardak,
II.Serpilen aydınlıkta dalların arasından
III.Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman
IV.Sessizlik dökülüyor bir yerde yaprak yaprak

Numaralanmış bu dizelerin hangilerinde imge de söz sanatı da yoktur?CEVAP
A

4)
Ömrün gecesinde sükûn, aydınlık
Boşanan bir seldi avuçlarından,
Bir masal meyvesi gibi paylaştık
Mehtabı kırılmış dal uçlarından

Aşağıdakilerin hangisi bu dizelerde yapılan benzetmelerin ögelerinden biri değildir?CEVAP
D

5)
Yahya Kemal, şiirin her şeyden önce bir sanat olduğunu
duyurmuştur. Bu sanat, onun eserlerinde sadece hayatı,
kâinatı idrak şeklinde değil, aynı zamanda şiiri işleyiş tar-
zında, kompozisyonunda ve üslubunda da görülür. Yahya
Kemal, şiirden estetik değeri olmayan unsurları atmış,
faydalıya değil, güzele değer vermiştir. Tevfik Fikret, Ziya
Gökalp, Mehmet Emin lüzumundan fazla didaktikler. Yah-
ya Kemal asla böyle değildir.

Bu açıklamalara göre aşağıdaki dizelerden hangisi Yahya Kemal’e ait olabilir?


CEVAP
C

6)
Ben en hakir bir insanı kardeş duyan bir ruhum;
Bende esir yaratmayan bir Tanrı’ya iman var;
Paçavralar altındaki yoksul beni yaralar,
Mazlumların intikamı olmak için doğmuşum,
Volkan söner, lâkin benim alevlerim eksilmez;
Bora geçer, lâkin benim köpüklerim eksilmez.
Bırak beni haykırayım, susarsam sen matem et;
Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet,
Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir;

Aşağıdakilerden hangisi bu dizeleri yazan bir şairin özelliklerinden biri olamaz?CEVAP
A

7)
Halk edebiyatı şiir biçimlerinden yararlanma yoluna gitti-
ler. Şiirlerini dörtlükler hâlinde yazdılar. Mâni, koşma gibi
nazım biçimlerini kullandılar. Hece ölçüsüyle şiirler yazdı-
lar. Konularını halkın yaşamından, ülkenin içinde bulundu-
ğu koşullardan seçtiler. Sade bir dil kullandılar.
“Güzel dil Türkçe bize,
Başka dil gece bize.
İstanbul konuşması
En saf, en ince bize.”
dörtlüğü bu şiir anlayışıyla kaleme alınmıştır.

Bu parçada tanıtılan şiir geleneği aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

8)
Ey yüksek dağların karlı göğsünde
Ebedî uykuya dalan yiğitler!
Ey taçsız, nişansız kabri üstünde
Yıldızlardan kandil yanan yiğitler!

Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
C

9)
Uyu yavrum, gözlerinde uyku var,
Sen büyürsen düşmanlara korku var,
Baban şehit, yüreğinde oku var.

Bu ok vatan kaygısıdır, ninni!
Borcun evlat saygısıdır, ninni!

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
E

10)

I

Ey ana toprağı, ey Anadolu,
Açıldı önünde terakki yolu.
Hamdolsun her yanın bereket dolu,
Cennette bir yeşil meydan gibisin.

II

Ne oldu çocukluğum?
Köşelerinde nefes nefes koştuğum
Odalar?
Ortalarında tahta at koşturduğum
Geniş sofalar?
Sofalarda gizli yuvalarım, gizli yerlerim
Hani benim kurşun askerlerim?
Bir oda içinde kurduğum şehir,
Geçtiğim nehir?

Numaralanmış metinlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?CEVAP
C

11)
Büyük hayranlık duyduğunu her zaman belirttiği Yahya
Kemal’den etkilendiği söylenebilir. Gizemcilik ve ölüm
temalarını işlemesi yönünden, Necip Fazıl ve Dıranas’la
yakınlığı vardır. Bazı şiirlerinde, Dağlarca’da daha belirgin
bulduğumuz sezgici ögelere rastlanır. Fransız şiirinden
etkilenmiş olduğu; çarpıcı, tuhaf, bazen soyut benzet-
melerinden anlaşılır. Ulusal kültür köklerimizin, yitirilmiş
bir ulusal kimlik arayışının başlıca tema olarak işlendiği
romanları ve edebiyatımız üstüne inceleme yazıları da
kendi türlerinin önemli yapıtlarındandır. Musiki, zaman ve
rüya, eserlerinde sıklıkla kullandığı motiflerdir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B