Kazanım Testleri

12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Bitkilerde Madde Taşınması – 1 (2019-2020)

12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Bitkilerde Madde Taşınması
TESTİN ADI:Bitkilerde Madde Taşınması – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Bitkilerde Madde Taşınması – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Stomanın açılıp kapanmasında etkili faktörlerden biri de potasyumdur.
K+ iyonu;
I. stoma hücrelerinde ki su potansiyelini etkilemesi,
II. bekçi hücrelerinde ki osmotik basıncı artırması,
III. enzim yapısına kofaktör olarak katılması
olaylarından hangilerine neden olduğu için stomanın çalışmasında önemlidir?CEVAP
B

2)
Stomanın I. durumdan II. duruma geçmesinde bekçi hücrelerdeki;
I. osmotik basıncın azalması,
II. glikoz derişiminin azalması,
III. karbondioksit miktarının artması
olaylarından hangileri etkili olabilir?CEVAP
E

3) Bazı bitkiler su ve mineral alımını artırmak için nodül ya da mikoriza gibi özelleşmiş yapılar bulundurur.
Buna göre, I. Nodül, topraktaki azotu bağlayarak bitkinin kökünde depolanmasını sağlayan Rhizobium cinsi bakterilerin oluşturduğu yumrulardır.
II. Mikoriza, belirli mantar türü ile, bitki kökü arasında kurulan yararlı bir birliktedir.
III. Nodüldeki bakteriler bitkinin azot ihtiyacını karşılarken, mikorizodaki mantar bitkinin su ve besin elementi ihtiyacını karşılar.
yargılarından hangileri doğru değildir?CEVAP
A

4) Bitkilerde gaz halindeki su kaybına terleme denir.
Terlemeyle ilgili;

yukarıda verilen grafiklerden hangileri doğrudur?CEVAP
E

5) Tarımda toprakların yanlış kullanımı sonucu kirlenmesi,tarım dışı amaçlarla toprak kullanımı, erozyona karşı yeterli önlemler alınamaması ve su kıtlığı gibi pek çok nedenle geleneksel tarım uygulamaları verimsizleşmiştir. Günümüzde geleneksel tarım uygulamalarına alternatif olarak geliştirilen “hidroponik kültür” tekniği ile bitki kökleri bir besin çözeltisine daldırılarak topraksız üretim çalışmaları yapılmıştır.
Bu yöntem;
I. toprak olmadan bitki yetiştirilebileceğini,
II. bitki için gerekli elementlerin daha çabuk belirlenebileceğini,
III. toprak kirlenmesi ve toprak kaybının önlenebileceğini,
IV. bitkiler için hangi elementlerin yaşamsal öneme sahip olduğunu
durumlarından hangilerinin yapılabileceğini gösterir?CEVAP
E

6) Su, bitkilerin yaşamı ile ilgili;
I. otsu bitkilerde iskelet görevi,
II. metabolizmanın sürdürülmesi,
III. stomanın açılıp kapanması
olaylarının hangilerinde etkilidir?CEVAP
E

7) Bir bitkinin farklı organları aşağıda şematize edildiği gibidir.

Buna göre topraktan sıvı hâlde alınan suyun yapraktaki stomalardan gaz hâlinde atılmasına kadar geçen süreç için,
I. O.B.(Toprak) > O.B.(Emici tüy)
II. O.B.(Gövde) > O.B.(Kök)
III. O.B.(Yaprak) > O.B.(Gövde)
eşitliklerinden hangileri doğru değildir?
(O.B = Ozmotik Basınç)CEVAP
A

8) I. Kılcallık olayı
II. Kök basıncı
III. Kohezyon-gerilim
Bir bitkide, verilen olaylar su taşınmasındaki önemlerine göre büyükten küçüğe doğru seçeneklerin hangisindeki gibi sıralanır?CEVAP
E

9) Atmosferin neme doymuş olduğu bir ortamda bulunan yüksek yapılı bitkide gözlenen değişimlerle ilgili;
verilen grafiklerden hangisi doğru değildir?CEVAP
D

10) Su savakları (hidatod) ve stomalar için;
I. su boşaltımında görev almaları,
II. açılıp-kapanma özelliği göstermeleri,
III. gaz alış-verişi yapmaları
IV. mineral ve tuz boşaltımı yapmaları
özelliklerinden hangileri ortaktır?CEVAP
A

11)Bir bitkinin ksilem borularından alınan sıvı içeriğinde;
I. sitokinin,
II. sükroz,
III. su,
IV. mineral
maddelerinden hangileri bulunmaz?CEVAP
B