Kazanım Testleri

12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Bitkilerde Madde Taşınması – 2 (2019-2020)

12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Bitkilerde Madde Taşınması
TESTİN ADI:Bitkilerde Madde Taşınması – 2
SORU SAYISI:10
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Bitkilerde Madde Taşınması – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
Bitkilerde suyun kökten yapraklara taşınmasıyla ilgili X etkenini araştıran bir öğrenci yukarıdaki deney düzeneğini hazırlamıştır. X etkeni sayesinde bitki köklerinin suyu almasıyla, civa cam boruda yükselmiştir.
Bu deneydeki X etkeniyle ilgili olarak;
I. X, kök basıncıdır.
II. Kökte mineral maddeler ve depolanmış nişastanın hidroliziyle oluşan glikozlar biriktirilerek X yükseltilir.
III. X’nin oluşması için emici tüylerdeki ozmotik basıncın toprağın ozmotik basıncından daha düşük olması gerekir.
yargılarından hangileri doğru değildir?CEVAP
C

2) Bitkilerde fotosentez ile oluşturulan besinlerin üretildiği hücrelere “kaynak”, bu besinlerin floem ile taşınarak depo edildiği hücrelere de “havuz” denir.
Buna göre bitkilerde;
I. kök,
II. gövde,
III. meyve
organlarından hangilerinde havuz hücreler bulunur?CEVAP
E

3) Bitkilerde madde iletiminden sorumlu olan doku çeşitleriyle ilgili aşağıdaki tablo verilmiştir.

Tablo incelendiğinde numaralı özelliklerin hangilerinde yanlışlık yapıldığı gözlenir?CEVAP
D

4) Soymuk borularındaki madde taşınımı aşağıda şematize edildiği gibidir.

Buna göre şekil incelendiğinde;
I. Floemdeki ozmotik basıncın artması ksilemden floeme doğru su geçişine neden olur.
II. Floemdeki ozmotik basıncın azalması ksileme doğru su geçişine neden olur.
III. Kaynak hücreden floeme madde geçişi aktif yöntemlerle, floemden havuz hücreye madde geçişi pasif yöntemlerle olur.
yorumlardan hangileri yapılabilir?CEVAP
B

5)
Yukarıdaki şekilde gösterilen genç bitki gövdesinin harflendirilen bölümleri için, seçeneklerdeki ifadelerden hangisi doğru olur?CEVAP
D

6) Bitkilerde organik maddelerin taşınmasını açıklayan basınç akış teorisine göre aşağıdaki olaylardan hangisi dördüncü sırada gerçekleşir?CEVAP
C

7) I. Nişasta sentezleyen enzimin aktifleşmesi
II. Karbondioksit miktarının artması
III. Komşu hücrelerden potasyum tuzlarının alınması
IV. Fotosentezin gerçekleşmesi
Yukarıdaki olaylardan hangileri stomanın açılmasına neden olur?CEVAP
E

8) Üç farkı bitkiye ait yapraklardaki stomanın konumu aşağıda verildiği gibidir.

Buna göre stomaların konumları dikkate alındığında ilgili bitkilerin yaşadıkları ortamdaki su miktarı seçeneklerden hangisindeki gibi olmalıdır?CEVAP
B

9) Stomalarla ilgili olarak,
I. Bitkide gaz değişiminden sorumludur.
II. Kurak ortam bitkilerinin yaprak yüzeyinde bulunur.
III. Kök hücrelerine oksijen ulaşmasında görev alır.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

10) Kemirgen memeli hayvanlar ya da diğer fiziksel etmenler bitkideki floem dokusuna zarar verebilir.
Bu durumda aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?CEVAP
A