Kazanım Testleri

12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Bitkilerde Üreme – 1 (2019-2020)

12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Bitkilerde Üreme
TESTİN ADI:Bitkilerde Üreme – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Bitkilerde Üreme – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Çiçekli bitkilerde polen oluşumunun bir bölümü aşağıda gösterildiği gibidir.

Buna göre,
I. Mikrospor hücreleri aynı kalıtsal özelliklere sahiptir.
II. a ve b’nin DNA’larındaki nükleotit dizilimi aynıdır.
III. Polen ana hücresi 2n, mikrospor ve K hücrelerinin her çekirdeği n kromozomludur.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

2)
Bitkilerde gözlenen çift döllenme olayı yukarıda gösterildiği gibi ise,
I. X, triploit, Y ise diploit kromozomludur.
II. X, besi dokuyu oluşturur.
III. Y, embriyoyu oluşturur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?CEVAP
E

3) Aşağıda verilenlerden hangisi basit meyve örneğidir?CEVAP
E

4) Erselik bir çiçeğin yapısı aşağıda şematize edildiği gibidir.

(4, 5 ve 6. sorular yukarıda verilen şekile göre değerlendirilecektir.)
Erselik çiçekte mayoz bölünmeyle gametlerin üretildiği yapılar hangileridir?CEVAP
C

5) Erselik çiçekte;
I. tozlaşmanın olduğu
II. döllenmenin olduğu
yapılar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?CEVAP
A

6) Erselik çiçekte;
I. dişi organa ait
II. erkek organa ait
yapılar aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?CEVAP
A

7) Bitkilerin üreme ve yayılmasında meyveler önemli bir yere sahiptir. Çiçekli bitkilerde tohum ve meyvenin farklı yaşama alanlarına dağıtılması neslin devamlılığı açısından gereklidir.
Meyvelerin ve tohumların ana bitkiden daha uzak mesafelere taşınmasına,
I. İncir, üzüm ve kiraz gibi meyvelerin tohumları dışkıyla
II. Meşe palamudu, badem ve fındık gibi meyvelerin tohumları hayvanlar tarafından toprak altında saklanıldıkları yerde unutulmasıyla
III. Soya fasulyesi, bezelye ve bakla gibi bitkilerin tohumları kanat ve paraşüte benzer yapılarla rüzgar etkisiyle uçarak
örneklerinden hangileri verilebilir?CEVAP
E

8) Embriyo kesesinin görünümü aşağıda verildiği gibidir.

Buna göre,
I. a, b ve c antipot hücrelerdir.
II. f ve h sinerjit hücrelerdir.
III. d, e ve g döllenmeye katılan hücrelerdir.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

9) 2n = 18 kromozomlu kapalı tohumlu bitkinin endosperm hücresinin kromozom sayısı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?CEVAP
C

10) I. Nektar üretmezler.
II. Taç yaprakları renkli ve hoş kokuludur.
III. Polenleri az sayıda iri ve yapışkandır.
Yukarıdaki özelliklerden hangileri böceklerle tozlaşma yapan bitkiler için uygun bir adaptasyon değildir?CEVAP
A

11)
a. Erkek ve dişi çiçeklerin aynı bitkide bir arada bulunması durumudur.
b. Erkek ve dişi çiçeklerin farklı bitkilerde bulunması durumudur.
c. Erkek ve dişi organın aynı çiçekte bulunması durumudur.
d. Bir çiçekte erkek ve dişi organdan sadece birinin bulunması durumudur.

Yukarıdaki açıklamalar verilen tanımlar ile eşleştirilirse hangisi doğru olur?CEVAP
D

12) Aşağıda verilenlerden hangisi polen ve polen oluşumu sırasında gözlenen yapılardan biri değildir?CEVAP
B