Kazanım Testleri

12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Bitkilerde Üreme – 2 (2019-2020)

12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Bitkilerde Üreme
TESTİN ADI:Bitkilerde Üreme – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Bitkilerde Üreme – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Çimlenmekte olan bir bitki için;
t1;İlk fotosentetik yapraklar oluşuncaya kadar geçen süre,
t2;İlk fotosentetik yapraklar oluştuktan sonraki süre
ise, t1 ve t2’deki bitki kuru ağırlığı için aşağıdaki grafiklerden hangisi doğru olur?CEVAP
A

2) Çift çenekli bitkilerde tohum ve bu tohumu oluşturan bitkinin kromozom sayısı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?CEVAP
C

3) Kapalı tohumlu bitkiler için aşağıdakilerden hangisi döllenmeden sonra gelişen yapılardan biri değildir?CEVAP
B

4) Aşağıdaki grafik tohum oluşumundan çimlenme sonucu yeni bir bitki oluşuncaya kadar ki süreçte tohumdaki besin miktarının değişimini göstermektedir.

Buna göre;
I.Çimlenme sırasında endospermde önceden depo edilen besin kullanılır.
II. Tohuma su girişi ile beraber sinidirim enzimleri aktifleşir.
III. Çenekler endospermdeki besinler tükendiğinde oluşarak çimlenme sonrası besin ihtiyacını karşılar.
yorumlarından hangileri doğru değildir?CEVAP
C

5) Çimlenmekte olan bir tohum aşağıdaki metabolik olaylardan hangisini gerçekleştiremez?CEVAP
D

6) Kapalı tohumlu bir bitkinin çimlenmesi sırasında,
I.Uygun koşullarda ozmozla su alır ve tohum kabuğu çatlar.
II. Embriyo mayoz bölünme ile embriyonik kök ve embriyonik gövdeyi oluşturmaya başlar.
III. Tohumun kuru ağırlığı giderek artar.
olaylarından hangileri gerçekleşir?CEVAP
A

7) Çimlenme için,
I.Oksijenli solunumun hızlanması
II.Tohumun su alarak şişmesi
III.Giberellinin etkisinin artması
olayları hangi sıraya göre gerçekleşmelidir?CEVAP
C

8)
I. Ovaryuma. Meyve
II. Tohum taslağıb. Tohum kabuğu
III. Yumurta hücresic. Embriyo
Dişi organa ait I, II ve III yapıları, döllenmeden sonra oluşturdukları a, b ve c yapıları ile eşleştirilirse hangisi doğru olur?CEVAP
A

9)Çift çenekli bitkilerin çimlenmesi sırasında gözlenen,
I.Çeneklerin toprağın üst kısmına çıkması
II.Kökün yer çekimine doğru gitmesi
III.Embriyonun mitoz bölünmelerle büyümesi
olaylarından hangileri tek çenekli bitkilerin çimlenmesi sırasında da görülür?CEVAP
E

10) Çimlenmeye etki eden faktörlerin tespit edilmesi ile ilgili araştırmalar yapılırken tohumlar farklı ortamlara eklenerek aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.
OrtamlarSıcaklık (°C)Su miktarıOksijen miktarıIşık miktarı
I25NemliVarAydınlık
II-10NemliHavasızKaranlık
III25KurakVarKaranlık
IV65KurakVarAydınlık
V0NemliHavasızKaranlık
Buna göre hangi ortamda çimlenme gerçekleşmesi beklenir?CEVAP
A

11)Çift çenekli bir bitki tohumu aşağıda verildiği gibi şematize edilmiştir.

Buna göre,
I.Tohum kabuğu ve tohumu oluşturan bitkinin DNA nükleotit dizilimi aynıdır.
II.Embriyonik gövde ile çeneklerin DNA yapıları aynıdır.
III.Endosperm ve embriyonun kromozom sayısı aynıdır.
yorumlarından hangileri doğrudur?CEVAP
B

12) Bitkilerde gerçekleşen dormansi olayı ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?CEVAP
E