Kazanım Testleri

12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Bitkisel Hormonlar – 2 (2019-2020)

12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Bitkisel Hormonlar
TESTİN ADI:Bitkisel Hormonlar – 2
SORU SAYISI:10
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Bitkisel Hormonlar – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
Yukarıdaki koleoptillerle hazırlanan deney düzeneğine göre yargılarından hangisi söylenemez?CEVAP
E

2)
Yukarıda verilen tropizma hareketleri ve bitkilerin verdiği cevaplar hangisinde doğru eşleştirilmiştir?CEVAP
B

3) Aşağıda verilen kısa ve uzun gün bitkileri ile yapılan bir deneyde şekildeki sonuçlar elde edilmiştir.

Bu sonuçlara göre,
I. Kısa gün bitkisi, gece uzunluğu kritik karanlık periyodunu geçtiği zaman çiçeklenmiştir.
II. Uzun gün bitkisi, gece uzunluğu kritik karanlık periyottan daha kısa olduğunda çiçeklenmiştir.
III. Kısa gün bitkilerinde karanlık periyodun arasına kısa bir ışık uygulaması çiçeklenmeyi önlemiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

4) Aşağıdaki şekilde yan yatırılan saksı bitkisinde bir süre sonra kök ve gövdenin yönelimi gösterilmiştir.

Buna göre bu durum seçeneklerdeki tropizma çeşitlerinden hangisi ile açıklanır?CEVAP
A

5) Gün uzunluğunun çiçeklenme üzerindeki etkisine yönelik aşağıdaki uygulama yapılmıştır.

Buna göre K ve L bitkileri için,
I.K uzun gün, L ise kısa gün bitkileridir.
II.L bitkilerinde çiçeklenme yaz sonu ve sonbaharda olur.
III.Çilek ve kasımpatı bitkileri K’ya örnektir.
yorumlarından hangileri doğrudur?CEVAP
B

6) Bitkilerde farklı yapıların yaşama ortamında gerçekleştirebildiği tropizma hareketine ait;
I. Kök → Negatif gravitropizma
II. Kök ve gövde → Negatif travmatropizma
III. Gövde → Pozitif tigmotropizma
IV. Kök → Pozitif hidrotropizma
eşleştirmelerinden hangileri doğru olamaz?CEVAP
A

7)Tropizma ve nasti hareketleri için,
I. Uyaranın yönü önemli değildir.
II. Turgor basıncındaki değişimler sonrasında gerçekleşir.
III. Bitki bütün kısımları ile uyarana tepki gösterir.
IV. Tepki, uyarı yönünde veya uyarının tersi yönünde olur.
V. Bitkilerde çevreden gelen uyarılara karşı oluşturulan uygun cevap şeklindeki tepkilerdir.
ifadelerinden hangisi ortaktır?CEVAP
E

8) İki özdeş saksı toprağına farklı kimyasalların uygulanmasıyla köklerdeki değişim aşağıdaki grafikte şematize edilmiştir.

Buna göre K ve L’de gerçekleşen bitkisel hareketlerle ilgili seçeneklerden hangisi doğru olur?CEVAP
C

9) Aşağıda verilen bitkisel hareketlerden hangisinde uyaranın yönü önemlidir?CEVAP
C

10)
Yukarıda verilen yulaf koleoptillerinin hangilerinde yönelme (tropizma) gözlenir?CEVAP
E