Kazanım Testleri

12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi –Bitkisel Hormonlar – 1 (2019-2020)

12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Bitkisel Hormonlar
TESTİN ADI:Bitkisel Hormonlar – 1
SORU SAYISI:10
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Bitkisel Hormonlar – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıda bitkilerde üretilen başlıca hormonlar gösterilmiştir.
I. Oksin
II. Absisik asit
III. Etilen
IV. Giberellin
V. Sitokinin
Buna göre, bitkisel hormonlar;
a) Büyüme ve gelişmeyi teşvik edenler
b) Büyüme ve gelişmeyi engelleyenler
şeklinde gruplandırılırsa seçeneklerden hangisi doğru olur?CEVAP
C

2) Oksin hormonunun farklı bitki bölümleri üzerindeki etkisiyle ilgili aşağıdaki grafik verilmiştir.

Buna göre
I. Kökte üretilen oksin miktarı diğer yapılara göre fazladır.
II. Oksin miktarının artması bitki büyümesini her durumda olumlu etkiler.
III. Tomurcuk gelişimi için gerekli oksin miktarı gövde için gerekli olandan fazladır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?CEVAP
E

3) Bitkisel bir hormon çeşidinin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir.
• Gaz hâlinde olup uçucudur.
• Su baskını, enfeksiyon, yaralanma gibi stres durumlarında üretimi artar.
• Tatsız polisakkaritlerin monosakkaritlere dönüşümünü hızlandırarak meyveyi tatlandırır.
• Yaprakların ve çiçeklerin yaşlanmasına ve solmasına neden olur.
Buna göre, özellikleri verilen hormon hangi seçenekte doğru olarak belirtilmiştir?CEVAP
D

4)Oksin hormonu ile ilgili,
I. Fototoropizma olayının gerçekleşmesini sağlar.
II. Kesilmiş kök ve yapraklarda saçak kök oluşumunu uyarır.
III. Yaprak dökümünü hızlandırır.
ifadelerden hangileri doğrudur?CEVAP
B

5) Aşağıdaki yargılardan hangisi bitkisel hormonlarla ilgili yanlış verilmiştir?CEVAP
A

6) Bir bitkinin özellikle kuraklık stresine karşı cevap vermesine yardımcı olan hormon ve verdiği tepki aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

7) Aşağıdaki tabloda I, II, III ve IV numarayla gösterilen bitki hormonlarının görevleri verilmiştir

Buna göre, I, II, III ve IV hormonlarının isimleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?CEVAP
E

8) Bitkisel hormonlardan oksin,
I. meristematik dokular,
II. tohum embriyoları,
III. yapraklardaki kloroplastlar
yapılarından hangileri tarafından sentezlenebilir?CEVAP
D

9) Bitkilerin büyüme ve gelişmesi genler tarafından kontrol edilse de büyümede çevresel etkenler ve hormonlar da oldukça önemlidir.
Bitki büyüme ve gelişmesinde hayvanlara göre hormonların daha fazla önemli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak açıklanmıştır?CEVAP
B

10) Laboratuvar ortamında bitkilerin meristematik hücrelerinin hormonlarla uyarılmasıyla farklılaşmamış hücre kümesi adı verilen kallus oluşur. Kallustan ortamda bulunan hormonların oranına göre kök ya da sürgün sisteminin gelişimini gösteren deney sonuçları aşağıdaki şekildeki gibi olmaktadır

Bu deney sonuçlarına göre;
I. Bir bitkinin bir hormona verdiği yanıt, diğer hormonlara göre olan oransal derişimine bağlıdır.
II. Kallustaki oksin ve sitokinin birlikte artışı hem kök hem de sürgün sistemini geliştirir.
III. Bitkilerde büyüme ve gelişme tek bir hormonun etkisinden çok, farklı hormonlar arasındaki etkileşimle düzenlenir.
yorumlarından hangileri doğru değildir?CEVAP
B