Kazanım Testleri

12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Bitkisel Yapılar – 1 (2019-2020)

12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Bitkisel Yapılar
TESTİN KONUSU:Bitkisel Yapılar
TESTİN ADI:Bitkisel Yapılar – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Bitkisel Yapılar – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Bitkilerde büyüme bölgelerini oluşturan doku için,
I.Bitkiye sınırsız büyüme özelliği kazandırır.
II.Kök ve gövde ucunda bulunur.
III.Bazı çeşitleri bölünme özelliğini kaybetmiş dokuların tekrardan bölünme özelliği kazanmasıyla oluşur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?CEVAP
E

2)
Yaprak enine kesitinde belirtilen kısımlar ile ilgili yargılardan hangisi yanlıştır?CEVAP
E

3) Bir sekonder meristem olan kambiyum ile ilgili,
I.Bitkilerin kök ve gövdesinde bulunur.
II.Oluşturduğu halkalar ile yaş tayini ve yaşam koşulları hakkında bilgi verebilir.
III.Açık tohumlu ve çok yıllık bitkilerde bulunur.
açıklamalarından hangileri doğrudur?CEVAP
C

4) Primer meristem ile ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir?CEVAP
A

5) Aşağıda gösterilen kurak ve nemli ortam bitkilerine ait adaptasyonlardan hangisi yanlıştır?CEVAP
A

6) Parankima dokusu; bitkinin her organında bulunan, temel yapısını oluşturan ve çevre koşullarına uyumu sağlamak için değişime uğrayabilen bir dokudur.
Buna göre,
I.İletim demetleri ile bitkinin diğer dokuları arasında su ve madde alış verişini sağlar.
II.Hücreler arası boşluklarında bazı gazları depo eder.
III.Fotosentez ve solunum gibi metabolik olayları gerçekleştirir.
parankima dokusu olaylarından hangilerini gerçekleştirebilir?CEVAP
A

7) Aynı bitkiye ait kök, gövde ve yaprak hücrelerinde;
I.nükleotit dizilimi,
II.sitoplazma miktarı,
III.koful büyüklüğü
özelliklerinden hangileri kesinlikle aynıdır?CEVAP
E

8) Bitkilerde;
I.parankima,
II.epidermis,
III.stoma
hücrelerinin herbirinde kloroplast, ribozom, mitokondri organellerinden hangileri bulunur?CEVAP
B

9) Tüyler, epidermis hücrelerinin dışarı doğru meydana getirdiği çıkıntılardır.
Tüyler;
I.bitkinin su kaybını azaltma,
II.aromatik salgılar salgılama,
III.su ve suda çözünmüş minarelleri emme
olaylarından hangilerini gerçekleştirirler?CEVAP
C

10) Bitkilerde sentezlenen salgılar ve görevleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?CEVAP
E

11) Bitkilerde bulunan;
I. epidermis,
II. meristem,
III. parankima,
IV. kambiyum,
hücrelerinden hangilerinde replikasyon gerçekleşebilir?CEVAP
E

12)Stomalara ait bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
B