Kazanım Testleri

12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Bitkisel Yapılar – 2 (2019-2020)

12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Bitkisel Yapılar
TESTİN ADI:Bitkisel Yapılar – 2
SORU SAYISI:9
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Bitkisel Yapılar – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Bitkinin toprak üstü kısımlarındaki epidermis hücreleri
kütin maddesini salgılayarak kütikula tabakasını oluşturur.
Bu tabaka için,
I. Toprak üstü organlarının aşırı su kaybını önler.
II. Bitkiye mekanik destek sağlar ve korur.
III. Işığın alt kısımlara geçmesini engeller.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
B

2) Kökle ilgili,
I. İletim doku elemanları merkezi silindirde yer alır.
II. Yan kökler ve lateral meristemin oluşmasında periskl görevlidir.
III. Çenek yapısı kök yapısında değişikliğe neden olmaz.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?CEVAP
C

3) Gövdenin görev ve yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C

4) Bitkisel dokulara ait;
a. Epidermiste bulunma,
b. Açılıp kapanma,
c. Terleme yapma,
d. Canlı olma,
e. Gaz alış verişi yapma,
f. Cansız olma
özelliklerin stoma ve lentisel için düzenlenen venn şemasına göre gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

5) Çok yıllık bir bitkinin gövde organına ait,
I. Gövdenin uç kısmında koruyucu pullarla kaplı tepe tomurcuğu bulunur.
II. Tepe tomurcuğunun aktif uzama sağladığı dönemlede yan tomurcuklar genellikle apikal dormansi denilen uyku halindedir.
III. Yaprakların gövdeye bağlandığı kısımlara nodyum denir ve iki nodyum arası yıllık büyüme miktarını gösterir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?CEVAP
C

6)
Soğan bitkisinin kök ucunu gösteren boyuna kesite göre; dıştan içe doğru numaralandırılmış kısımlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
A

7) Köklerin başlıca görevi su ve minerallerin emilimini sağlamaktır. Ancak bazı bitkilerde değişime uğrayarak, özelleşmiş işlevleri de yerine getiren kök çeşitleri bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kök çeşitlerinden biri değildir?CEVAP
C

8) Epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla oluşan hidatotlar ile ilgili,
I. Madensel tuz ve mineral atılımını sağlar.
II. Açılıp kapanabilir.
III. Yaprakların uçlarında ve yanlarında bulunurlar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?CEVAP
D

9)
İki farklı kök sisteminin gösterildiği yukarıdaki şekle göre yargılardan hangisi doğru verilmemiştir?CEVAP
E