Kazanım Testleri

12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Canlılar ve Çevre (2019-2020)

12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Canlılar ve Çevre
TESTİN ADI:Canlılar ve Çevre
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Canlılar ve Çevre Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıda verilenlerden hangisi kalıtsal varyasyonlara neden olan etmenlerden biri değildir?CEVAP
C

2)
Canlılar ve bulundukları çevre ile ilgili tabloda gösterilen eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?CEVAP
B

3) Aşağıda gösterilen petri kabına X bakteri türünün ekimi yapılarak bakterinin yaşaması için gerekli olan ideal koşullar sağlanmıştır.

(a, b, c ve d antibiyotik tabletleridir.)
Buna göre, t zaman sonraki görünüm incelendiğinde X bakteri türünün deney ortamına bırakılan antibiyotik çeşitlerine duyarlılık derecesi seçeneklerin hangisindeki gibi olmuştur?CEVAP
A

4) Aşağıdakilerden hangisi geleneksel ıslah çalışmalarına örnektir?CEVAP
D

5) Aşağıda bazı varyasyon çeşitleri verilmiştir.
I.Halter sporunu yapan bir kişide kol kaslarının gelişmesi
II.Sirke sineklerinin 16°C’de gelişirse düz kanatlı, 26°C’de gelirse kıvrık kanatlı olması
III.Aşırı beslenme sonucu obezite meydana gelmesi
IV.Kaktüste yaprakların diken şeklini alarak gövdesinin su depo etmesi
Buna göre, kalıtsal olmayan varyasyonlara seçeneklerden hangisi örnek verilemez?CEVAP
B

6) Aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze kadar canlı çeşitliliğinin azalmasına neden olan olaylardan biri değildir?CEVAP
C

7) Tarımda insanlar tarafından uygulanan yapay seçilim genetik mühendisliğinin gelişmesi ile farklı türden bitkiler arasında gen aktarımına olanak sağlamış ve bitkilerdeki genler üzerinde değişiklikler yapılabilir hale gelinmesini sağlamıştır. İnsanlar tarafından seçilmiş ve yetiştirilmiş bitki türlerine “kültür” adı verilir. Kültür bitkilerine istenen özellikleri taşıyan genler aktarılmaktadır.
Buna göre, kültür bitkilerine;
I.Herbisitlere dirençli olabilme,
II.Donma, kuraklık, aşırı tuzlu ve asitli topraklar gibi olumsuz koşullarda yetişebilme,
III.Toprakta saprofitler tarafından ayrıştırılamama
IV.Tohum sayılarını artırabilme
özelliklerinden hangileri kazandırılabilir?CEVAP
C

8) Eski zamanlarda yaşamış olan canlıların fosilleri incelendiğinde,
I.Günümüz canlıları ile arasındaki akrabalık ilişkilerinin belirlenmesinde faydalanılır.
II. Çene yapılarına bakılarak canlının beslenme şekli tespit edilebilir.
III. Kemik yapılarına bakılarak canlının vücut büyüklüğü hakkında yorum yapılabilir.
yargılarından hangileri doğru olur?CEVAP
E

9) Aşağıdakilerden hangisi bir adaptasyon örneği değildir?CEVAP
B

10) Aşağıdakilerden hangisi bir adaptasyon örneği değildir?CEVAP
B

11) İnsanlar tarafından daha verimli bitki ve hayvan ırklarının elde edilmesine “ıslah çalışması” denir.
Bu çalışmalar için,
I.Aynı türün farklı özelliklerine sahip bireyleri çaprazlanır.
II.İstenmeyen bazı özelliklerin ortaya çıkma olasılığı vardır.
III.Farklı türlerin farklı özellikteki bireyleri arasında çaprazlama yapılır.
olaylarından hangileri doğru değildir?CEVAP
C

12) Dünyada ve ülkemizde kaliteli ürünler elde etmek, verimli bitki ve hayvan sayısını artırmak için ıslah çalışmaları sürekli devam etmektedir. Islah çalışmalarında, istenilen özellikler gen aktarımı ile bitki ve hayvanlara aktarılmakta ve olumlu sonuçlar alınmaktadır.
Buna göre;
I. bir tür bitkiden bütün vitamin çeşitlerinin elde edilmesi,
II. bu bitkilerin beslenme sonrası alerjiye neden olması,
III. gen kayıplarının ve gen kaymalarının olması
ifadelerinden hangileri bu uygulamaların her zaman canlıya ve çevreye faydalı olamayacağını göstermektedir?
CEVAP
D