Kazanım Testleri

12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Fotosentez – 1 (2019-2020)

12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Fotosentez
TESTİN ADI:Fotosentez – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Fotosentez – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıda kloroplastın yapısı şematize edilmişti

Buna göre,
I. Klorofiller a yapısında yer alır.
II. ATP üretimi b yapısında olur.
III. ETS elemanları c’de yer alır.
verilenlerden hangileri doğrudur?


CEVAP
A

2) Bitkilerde bulunan kloroplast organeli için,
I. Yaprağı oluşturan tüm hücrelerde rastlanır.
II. Otsu gövdeye sahip bitkilerin tüm gövde hücrelerinde bulunur.
III. Kök hücrelerinde bulunabilir.
verilenlerden hangileri yanlıştır?CEVAP
E

3)
Yukarıda şematize edilen fotosistem yapısı için,
I. Anten kompleksinde klorofil ve karotenoitler görev alır.
II. Reaksiyon merkezinde klorofil-a ve ilk elektron alıcı molekül yer alır.
III. Işığın absorbe edilmesi anten kompleksi ile olur.
verilenlerden hangileri doğrudur?CEVAP
E

4)
Yukarıda verilen yaprak enine kesiti incelendiğinde harflerle belirtilen bölümler için seçeneklerdeki ifadelerden hangisi doğrudur?CEVAP
A

5) Farklı canlılarda gerçekleşen fotosentez tepkimeleri aşağıda verildiği gibidir.

Verilen tepkimeler incelendiğinde,
I. Fotosentezin gerçekleşebilmesi için kloroplast organelinin bulunması gerekir.
II. Açığa çıkan oksijenin kaynağı sudur.
III. Organik besinin üretilebilmesi için ortamda karbon kaynağı bulunmalıdır.
yorumlarından hangileri yapılamaz?CEVAP
A

6) Fotosistemin anten kompleksinde yer alan yapılarla ilgili,
I. Karotenoitler mor, mavi, yeşil ışığı soğurarak ışık spektrumunu genişletir.
II. Karotenoitler soğurduğu ışığı fotosistemlere aktarır.
III. Karotenoitler yaprakta, klorofiller ise meyve ve çiçekte çoğunlukla bulunur.
verilenlerden hangileri yanlıştır?CEVAP
C

7) Fotosentezde elektronların enerji düzeylerinin değişimi aşağıda verilen şekildeki gibidir.

Enerji düzeyindeki bu değişimin gerçekleşmesinde;
I. mor ötesi ışınların klorofil tarafından absorbe edilmesi,
II. yüksek enerjili alfa-gama ışınlarının anten kompleksince tutulması,
III. klorofil pigmentinin sadece belirli enerji miktarını soğurabilmesi,
IV. foton enerjisinin pigment molekülüne çarpmasıyla enerjisini aktarabilmesi
verilenlerden hangileri etkili olmuştur?CEVAP
D

8)Klorofilin yapısında yer almayıp klorofil sentezi için gerekli olan element seçeneklerin hangisinde verilmiştir?CEVAP
D

9) Kloroplast pigmentlerinin ışığı soğurma spektrumu ile ilgili aşağıdaki grafik çizilmiştir.

Buna göre,
I. Pigmentler 700 nm’den daha yüksek dalga boylu ışığı soğuramaz.
II. Dalga boyu arttıkça ışığın soğurulma oranı da artar.
III. 400 – 500 nm dalga boyunda ışığın soğurulma oranı yüksektir.
yorumlarından hangileri yapılabilir?CEVAP
E

10)
I. Enzim denetimli biyokimyasal reaksiyonlardır.
II. Karanlık ortamda gerçekleşir.
III. CO2’nin redüklenmesi gözlenir.
IV. Klorofiller görev alır.
Yukarıda verilenlerden hangileri ışıktan bağımsız tepkimeler için doğru bir açıklamadır?CEVAP
B

11) Fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarında aşağıdakilerden hangisi gözlenmez?CEVAP
B