Kazanım Testleri

12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Fotosentez – 2 (2019-2020)

12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Fotosentez
TESTİN ADI:Fotosentez – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Fotosentez – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Fotosentez tepkimeleri aşağıda şematize edildiği gibi gerçekleşmektedir.

Buna göre, K, L, M, N ve P için seçeneklerde verilenlerden hangisi yanlıştır?CEVAP
D

2)
I. Kloroplastın granalarında gerçekleşir.
II. Kimyasal enerji ışık enerjisine dönüştürülür.
III. NADH+ molekülü üretilir.
Bitki hücresinde gerçekleşen ışığa bağımlı reaksiyon ile ilgili hangileri doğrudur?CEVAP
A

3) Işığa bağımlı tepkimelerde gözlenen fotoliz reaksiyonu aşağıda verildiği gibidir.

Fotoliz sonrası oluşan ürünlerle ilgili,
I. Hidrojenler NADP molekülünü indirger.
II. Elektronlar FSI’in indirgenmesini sağlar.
III. Oksijenler mitokondride solunum için kullanılabilir.
verilenlerden hangileri doğrudur?CEVAP
E

4) Işıktan bağımsız reaksiyonlar için aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?CEVAP
E

5) Fotosentez tepkimeleri sırasında ATP, NADPH+H+ ve CO2 değişimi aşağıdaki grafiklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?CEVAP
C

6) Fotosentez hızına etki eden aşağıdaki faktörlerden hangisi genetik değildir?CEVAP
B

7) Theodore Engelmann’ın farklı dalga boylarının fotosenteze etkisiyle ilgili yapmış olduğu deney aşağıdaki gibidir.

Deney sonucuna göre,
I. Bakteriler mor ve kırmızı ışıkta yoğun fotosentez yapmıştır.
II. Yeşil ışıkta fotosentez tepkimeleri gerçekleşmez.
III. Dalga boyu arttıkça fotosentez hızlanmıştır.
verilenlerden hangileri yanlış olur?CEVAP
E

8) Sıcaklığın fotosentez hızı üzerine etkisiyle ilgili aşağıdaki grafik çizilmiştir.

Grafik incelendiğinde,
I. Grafiği verilen bitki için optimum sıcaklık değeri 35°C’dir.
II. Yüksek sıcaklık fotosentez enzimlerinin yapısını denatüre eder.
III. Gölge toleransı düşük olan bitkilerin fotosentez hızı yüksektir.
verilenlerden hangilerine ulaşılamaz?CEVAP
C

9)Bitkilerde fotofosforilasyon sonucu üretilen ATP aşağıdaki biyokimyasal tepkimelerin hangisinde kullanılır?CEVAP
B

10) Yaprak döken bir bitkide atmosfere verilen oksijen miktarının en fazla olduğu zaman aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

11) Bir bitki hücresi fotosentez reaksiyonları sırasında aşağıdaki moleküllerden hangisini sentezlerken topraktan aldığı azot tuzlarını kullanır?CEVAP
D

12) Deney ortamındaki bir bitki için;
I. su,
II. CO2,
III. ışık şiddeti
verilenlerden hangilerinin artması fotosentez hızının artışına neden olabilir?CEVAP
E