Kazanım Testleri

12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Fotosentez ve Kemosentez (2019-2020)

12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Fotosentez ve Kemosentez
TESTİN ADI:Fotosentez ve Kemosentez
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Fotosentez ve Kemosentez Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Fotosentez hızına etki eden faktörlerle ilgili aşağıda verilen grafiklerdeki değişimlerden hangisi yanlış olur?CEVAP
E

2)
Özdeş saksı bitkileriyle hazırlanan K, L ve M fanusları incelendiğinde,
I.Kfanusundaki canlılar uzun süre canlılıklarını devam ettirebilir.
II.Lfanusunda tavşan bitkiden daha önce ölür.
III.M fanusunda oksijen gazına rastlanmaz.
verilenlerden hangileri doğru olur?
(Mantar ve tavşanın yaşayabilmesi için gerekli besinler ortamda bulunmaktadır. KOH, CO2 tutucudur.)CEVAP
C

3) Bir su bitkisi olan Elodea’nın fotosentez hızını gözlemlemek amacıyla aşağıdaki deney düzeneği kurulmuştur.

Buna göre,
I. Fotosentezin optimum düzeyde gerçekleşmesi durumunda düzenekteki boşlukta CO2 gazı birikir.
II. Birim zamanda üretilen hava kabarcığının artması için K borusundan akvaryum içine gazoz eklenebilir.
III. Işık kaynağının ortamdan kaldırılması boşlukta oksijen gazı birikmesine neden olur.
verilenlerden hangileri doğrudur?CEVAP
B

4) Üç özdeş yaprağın kuru ağırlığında meydana gelen değişimi incelemek için aşağıdaki çalışma yapılmıştır.

Buna göre belirli bir süre sonunda yaprakların kuru ağırlığı ölçüldüğünde seçeneklerdeki sonuçlardan hangisine ulaşılır?CEVAP
B

5) Topraktaki nitrifikasyon sürecinde aşağıda verilen tepkime gerçekleşmektedir.

Tepkime incelendiğinde,
I.Canlı ilk reaksiyonda nitrit molekülünü hücresel solunum için kullanmıştır.
II. Oksidasyon sürecinin asıl amacı nitrat üretmektedir.
III. Besin sentezi sırasında üretilen oksijen, oksitleme olayında görev alabilir.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
(NO2 : Nitrit, NO3 : Nitrat molekülleridir.)CEVAP
C

6) Karanlık ortamda inorganik maddelerden organik besin sentezi yapabilen bir organizma için;
I.prokaryot yapıda olduğu,
II.sitoplazmasında klorofil taşıdığı,
III.atmosferi oksijen yönünden zenginleştirdiği
ifadelerinden hangileri kesin olarak doğrudur?
CEVAP
A

7) Kemosentez tepkimeleri sırasında;
I.ETS,
II. enzim,
III. oksijen
verilenlerden hangileri kullanılmak zorundadır?
CEVAP
E

8) Bir bitkide sadece PGAL molekülleri kullanılarak aşağıdakilerden hangisi üretilemez?CEVAP
E

9) Kemosentetik canlılar besin üretme tepkimeleri sırasında glikozun yapısına katılacak olan hidrojen atomlarını aşağıda verilen moleküllerin hangisinden karşılar?CEVAP
A

10)
Ototrof canlıların tamamında;
I. CO2 kullanma,
II. klorofil taşıma,
III. inorganik maddeyi oksitleme,
IV. besin üretme
verilenlerden hangileri gözlenir?CEVAP
C

11) Kemosentetik canlılar inorganik maddelerin oksidasyonunda aşağıda verilen kimyasallardan hangisini kullanmaz?CEVAP
E