Kazanım Testleri

12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Genetik Uygulamalar (2019-2020)

12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Genetik Uygulamalar
TESTİN ADI:Genetik Uygulamalar
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Genetik Uygulamalar Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Biyoteknolojik araştırmalarda kullanılan organizmaların seçiminde;
I.hayat döngüsünün kısa,
II.gen haritasının çıkartılmış,
III.genomunun büyük olması
özelliklerinden hangileri tercih edilir?CEVAP
C

2) Aşağıda verilenlerden hangisi geleneksel ıslah çalışmalarına örnek verilir?CEVAP
D

3) Kök hücreleriyle ilgili,
I.Özelleşmiş hücrelerin tamamına farklılaşabilir.
II.Kan, deri, sindirim organları gibi organların sürekli yenilenmesini sağlar.
III. Embriyo, kemik iliği gibi yapılardan elde edilebilir.
verilenlerden hangileri doğrudur?CEVAP
E

4) Biyoteknolojik çalışmalar alt dallara ayrılarak bu alt dallardan bazıları aşağıdaki şekilde renk kodlarıyla ifade edilmiştir.

Tabloya göre, bakterilerin gen aktarımı yoluyla insülin hormonu üretmesinin sağlanması şeklindeki biyoteknolojik uygulama hangi renk ile ifade edilir?CEVAP
A

5)
Yukarıda şematize edilen canlı klonlama süreci sonrasında oluşan T kuzusuyla ilgili olarak,
I. K koyununun genetik ikizidir.
II. L koyunuyla aynı kalıtsal yapıya sahiptir.
III. N koyununa ait genetik bilgiler taşır.
verilenlerden hangileri doğrudur?CEVAP
A

6) Birçok hayvan türünde üstün özelliklere sahip erkek bireyleden alınan spermler, sperm bankasında bir süre saklandıktan sonra uygun zamanda üstün özellikli yumurtalar ile döllenir. Böylece daha verimli ve sağlıklı hayvanlar geliştirilir.
Yukarıda ifade edilen biyoteknolojik yöntem aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

7) Gen terapisi yöntemiyle;
I.alkol ve madde bağımlılığı,
II.suça yatkınlık,
III.kalıtsal hastalık
verilenlerden hangilerinin çözümü hedeflenmektedir?CEVAP
E

8)
Gen kolonlama çalışmasının basamakları karışık olarak aşağıda verildiği gibidir;
I.Bakteri plazmiti bakteriden, büyüme hormonu geni içeren DNA ise hücreden ayrıştırılır.
II.Plazmitin yapısında büyüme hormonu geni bulunmasıyla rekombinant DNA elde edilir.
III. Restriksiyon enzimi ile büyüme hormonu geninin bulunduğu DNA bölümü kesilir.
IV.Ligaz enzimi yardımıyla büyüme hormonu geni plazmite yapıştırılır.
V.Rekombinant DNA’nın bakteri hücresi içerisinde çoğaltılması sağlanır.
Buna göre çalışma basamaklarının doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır?CEVAP
A

9) PGT (pre-implantasyon) yöntemiyle zigot ve embriyoya ait bazı genetik bozukluklara bağlı bebek sahibi olamayan çiftlerin bebeklerinin olması sağlanabilmektedir.
Buna göre bu yöntemin uygulanması aşamasında;
I.genetik olarak sağlıklı olan embriyoların seçilmesi,
II. anne ve babadan alınan gametlerin yapay döllenmesiyle oluşan çok sayıda zigotun rahime transfer edilmesi,
III.embriyolara yapılan biyopsi sonucunda uygun olan bir iki embriyonun mikro enjeksiyonla rahime transfer edilmesi
verilenlerden hangisinin yapılması yanlış olur?CEVAP
B

10)
I.Kemik hücresi
II.Kalp kası hücresi
III.Kan hücresi
IV.İnsülin üretici hücre
Kök hücrelerin farklılaşması ile yukarıdaki hücrelerden hangileri oluşabilir?
CEVAP
E

11)
• Ürünleri normalden daha büyüktür.
• Yaygın olarak kültür bitkilerine uygulanır.
• Çekirdeksiz karpuz, muz ve şeker kamışı örnek olarak verilebilir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen canlıların üretiminde kullanılan biyoteknolojik yöntem hangisidir?CEVAP
C

12) Aşağıda verilenlerden hangisi biyoteknolojinin uygulama alanı içerisinde değerlendirilemez?CEVAP
C