Kazanım Testleri

12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Nükleik Asitler – 1 (2019-2020)

12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Nükleik Asitler
TESTİN ADI:Nükleik Asitler – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Nükleik Asitler – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Nükleik asitlerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

2) Nükleotitler ile ilgili,
I. Hem DNA ve hem de RNA’yı oluşturan birimlerdir.
II. Şeker ile fosfat arasında glikozit, şeker ile baz arasında ester bağı bulunur.
III. Yapısında A, G, S, T ve U şeklinde beş farklı baz bulunabilir.
ifadelerden hangileri doğrudur?
CEVAP
C

3)
Tüm RNA çeşitleri için;
I. protein sentezinde görev alma,
II. DNA üzerinden sentezlenme,
III. zayıf hidrojen bağı içerme
verilenlerden hangileri ortaktır?
CEVAP
C

4) DNA sentezi sırasında

verilen grafiklerdeki değişimlerden hangileri çizilemez?CEVAP
A

5) DNA ve RNA molekülleri için;
I. kendini eşleme,
II. çift zincirli olma,
III. fosfodiester bağı taşıma,
IV. nükleotitlerden oluşma
verilenlerden hangileri ortak olabilir?
CEVAP
B

6)
Yukarıda şematize edilen nükleotitin yapısına göre verilen bilgilerden hangisi söylenemez?CEVAP
E

7) RNA molekülünün hidrolizi sonucu;
I. timin bazı,
II. urasil bazı,
III. deoksiriboz şekeri
IV. su
verilenlerden hangileri oluşmaz?CEVAP
E

8)
Yukarıda verilen iki adenin nükleotiti karşılaştırılırsa;
I. adenin bazı,
II. glikozit bağı,
III. pentoz şekeri,
IV. fosfat grubu
verilenlerden hangilerinin farklı olduğu görülür?
CEVAP
B

9)
Bir DNA molekülünündeki adenin sayısı ve toplam hidrojen bağı sayısı biliniyorsa;
I. pentoz şeker sayısı,
II. toplam nükleotit sayısı,
III. tek zincirdeki timin sayısı,
IV. tek zincirdeki fosforik asit sayısı
verilenlerden hangileri hesaplanabilir?
CEVAP
C

10) Bir DNA molekülünde aşağıda verilenlerden hangisi bulunmaz?CEVAP
A

11) Aşağıda bir DNA molekülünün bir bölümü şematize edilmiştir.

Buna göre numaralanmış yapılarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?CEVAP
C

12) DNA ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
A