Kazanım Testleri

12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Nükleik Asitler – 2 (2019-2020)

12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Nükleik Asitler
TESTİN ADI:Nükleik Asitler – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Nükleik Asitler – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) RNA molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?CEVAP
E

2)
Yukarıda şematize edilen DNA’nın çift sarmal yapısına göre,
I. Karşılıklı iki nükleotit arasında zayıf hidrojen bağları kurulur.
II. DNA’da bulunan toplam şeker sayısı baz sayısına eşittir.
III. DNA’nın tek zincirindeki toplam Adenin sayısı Timin sayısına eşittir.
verilenlerden hangileri doğrudur?
CEVAP
D

3) DNA ve RNA’nın yapısında bulunan bazlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C

4)
Ökaryot bir hücrede;
I. sitoplazma,
II. çekirdek,
III. mitokondri,
IV. ribozom
yapılarından hangilerinde DNA bulunur?CEVAP
B

5) Aşağıda DNA ve RNA’nın farkları ile ilgili tablo verilmiştir.

Buna göre numaralanmış satırlardaki ifadelerden hangileri yanlıştır?CEVAP
B

6) Nükleik asitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C

7) RNA çeşitleri ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?CEVAP
E

8) Aşağıda bir nükleotit yapısı şematize edilmiştir

Buna göre numaralı kısımlar ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?CEVAP
B

9)
DNA, RNA, ATP ve enzimler için;
I. azot elementi içerme,
II. aminoasit bulundurma,
III. organik yapıda olma,
IV. pentoz şekeri içerme
verilenlerden hangileri ortaktır?CEVAP
A

10) Normal azotlu (14N) DNA’ya sahip bir bakteri ağır azotlu(15N) ortamda 4 kere bölünmeye bırakılıyor.
Bölünme bittiğinde ortamdaki melez DNA’ya sahip bakterilerin ağır azota sahip bakterilere oranı nedir?
(14N – 14N normal DNA, 14N – 15N melez DNA, 15N – 15N ağır DNA)CEVAP
C

11) 2000 nükleotit içeren bir DNA molekülünde 200 tane timin nükleotit vardır
Buna göre bu DNA molekülü ile ilgili,
I. 2000 tane zayıf hidrojen bağı içerir.
II. 2000 tane fosfat içerir.
III. Toplam pürin sayısı 1000 tanedir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
CEVAP
C

12) Bir DNA molekülü için verilen aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğru değildir?CEVAP
D