Kazanım Testleri

12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Protein Sentezi – 2 (2019-2020)

12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Protein Sentezi
TESTİN ADI:Protein Sentezi – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Protein Sentezi – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıda RNA çeşitlerinin görevleri verilmiştir.
a. Proteinlerle birlikte ribozomun alt birimlerinin üretilmesinden sorumlu olan RNA çeşididir.
b. Sentezlenecek proteinle ilgili şifreleri DNA’dan alarak ribozama taşımakla görevli RNA’dır.
c. mRNA üzerindeki şifrelere uygun olan aminoasitleri sitoplazmadan ribozoma taşımakla görevli RNA’dır.
Görevleri verilen RNA çeşitleri aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
CEVAP
D

2) Aşağıda bir proteinin sentezlenme aşamaları şematize edilmiştir.

Verilen protein sentezinde 1, 2, 3, 4, ve 5 ile numaralanmış kodonlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?CEVAP
C

3) Aşağıda verilen kodonlardan hangisinin tRNA karşılığı olmayıp, stop kodon olarak tanımlanır?CEVAP
D

4) Aşağıda üç farklı proteinin sentezine kalıplık ettiği düşünülen mRNA’lar verilmiştir

Verilen mRNA’lar ile sentezlenen proteinlerdeki aminoasit sayısı büyükten küçüğe aşağıdakilerden hangisindeki gibi sıralanır?CEVAP
D

5) Bir mutasyonun sonucunda meydana gelen değişim protein çeşidini etkilemiyorsa bu durum;
I. bir aminoasitin farklı çeşitteki kodonlarla şifrelenmesi,
II. bir kodonun farklı çeşitteki aminoasitleri şifrelemesi,
III. farklı aminoasitlerin farklı kodonlarla şifrelenmesi
verilenlerden hangileri ile açıklanabilir?CEVAP
A

6) Aminoasit dizilimi bilinen bir proteinin sentezi sırasında;
I. peptit bağı sayısı,
II. kodon çeşidi sayısı,
III. kullanılan tRNA sayısı
verilenlerden hangileri hesaplanabilir?CEVAP
D

7) DNA ile ilgili;
I. molekülün X ışınlarına maruz kalması,
II. Anlamlı iplikten mRNA sentezlenmesi,
III. moleküle yeni nükleotitlerin eklenmesi
olaylarımdan hangileri molekülün taşıdığı kalıtsal bilginin değişmesine neden olur?
CEVAP
D

8) Ribozomlarda sentezlenen polipeptit zinciri;
I. hücre zarının yapısı,
II. bazı hormonların üretimi,
III. enzimlerin apoenzim kısmının üretimi,
IV. trigliserit yapımı
olaylarından hangilerinde kullanılamaz?CEVAP
B

9) Dört çeşit nükleotit (A, G, S, T) DNA üzerinde üçerli kombinasyonlar şeklinde değilde ikili kombinasyonlar şeklinde şifreler oluşturulsaydı,
I. 16 çeşit genetik kod oluşurdu.
II. Bazı aminoasit çeşitleri kodlanamazdı.
III. 64 çeşit kodon oluşturulurdu.
ifadelerinden hangileri doğru olurdu?CEVAP
B

10) 500 aminoasitli bir proteinin sentezlenmesinde,
I. mRNA çeşit sayısı,
II. tRNA sayısı,
III. en fazla kodon çeşit sayısı
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? (Stop kodon düşünülecek)CEVAP
A

11) Aynı mRNA şifresini kullanan n tane ribozomun görev yaptığı polizomla ilgili,
I. Farklı proteinlerden birer tane üretilir.
II. Farklı tRNA’lar kullanılarak farklı proteinlerden çok sayıda üretilir.
III. Aynı proteinden çok sayıda üretilir.
ifadelerinden hangileri doğru olur?CEVAP
C

12) Bir hücrede;
I. genetik kod çeşit sayısı,
II. kodon çeşit sayısı,
III. antikodon çeşit sayısı
değerleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?CEVAP
E