Kazanım Testleri

12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Solunum – 1 (2019-2020)

12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Solunum
TESTİN ADI:Solunum – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Solunum – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Glikolizle ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?CEVAP
D

2) İki farklı fermentasyon tepkimesiyle ilgili aşağıdaki şema çizilmiştir

Buna göre;
I. K ve L hücrelerince ortak gerçekleştirilen tepkime glikolizdir.
II. K ve L hücreleri aynı canlıya ait olamaz.
III. K hücresinde açığa çıkan enerji miktarı daha fazladır.
yorumlarından hangileri doğru olur?CEVAP
D

3) Aşağıda verilenlerden hangisi metabolik faaliyetleri için gerekli olan enerjiyi laktik asit fermentasyonundan karşılamaz?CEVAP
B

4) Hücresel solunumun glikoliz basamağında gerçekleşen olaylarla ilgili olarak,
I. Glikozun aktifleşmesi için 2 ATP harcanır.
II. NAD+ molekülünün indirgenmesi gerçekleşir.
III. İki molekül pirüvat oluşur.
verilenlerden hangileri doğrudur?CEVAP
E

5) Oksijensiz solunumda kullanılan glikoz molekülüyle ilgili olarak,
I. Enzimler yardımıyla karbondioksit ve suya kadar parçalanır.
II. Tepkimeler sırasında tamamen okside olmaz.
III. Yapısındaki hidrojenler oksijen dışında başka bir moleküle aktarılır.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?CEVAP
A

6)Elektron taşıma sisteminin kullanıldığı oksijensiz solunumda son elektron alıcısı olarak aşağıdakilerden hangisi görev almaz?CEVAP
E

7) Etil alkol ve laktik asit fermentasyonlarında;
I. monomer besinin enzimler yardımıyla parçalanması,
II. belirli bir miktarda ısının oluşması,
III. yadımlama ürünü olarak inorganik maddelerin oluşması
verilenlerden hangileri ortak olarak gerçekleşir?CEVAP
B

8)
Laktik asitle ilgili olarak,
I. Kandaki miktarı arttığında beynin ilgili bölümlerini uyararak yorgunluk hissinin oluşmasına neden olur.
II. Oksijen varlığında karaciğer hücrelerine taşınarak pirüvik asite oradan da glikoz ve glikojene dönüştürülür.
III. Kaslara oksijen ulaşmadığında acil enerji ihtiyacını karşılamak için hücresel solunum tepkimelerine katılır.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?CEVAP
C

9) Oksijensiz solunumun avantajları arasında;
I. organik son ürünlerin oluşması,
II. hızlı ATP üretimine olanak sağlaması,
III. bataklık, bağırsak gibi ortamlarda canlının yaşamasına imkân sağlaması
verilenlerden hangileri sayılabilir?CEVAP
E

10) Etil alkol fermentasyonu tepkimeleri aşağıda özetlendiği gibidir.

Buna göre I, II ve III için seçeneklerden hangisi doğrudur?CEVAP
C

11) Fermentasyon tepkimelerinde farklı son ürünlerin açığa çıkmasının sebebi nedir?CEVAP
A

12)
Etil alkol fermentasyonu sırasında gözlenen;
I. aset aldehit oluşumu,
II. karbondioksit açığa çıkması,
III. glikolizden sonra fosforilasyonun gerçekleşmemesi
olaylarından hangileri laktik asit fermentasyonu için de geçerlidir?CEVAP
B