Kazanım Testleri

12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Solunum – 3 (2019-2020)

12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Solunum
TESTİN KONUSU:Solunum
TESTİN ADI:Solunum – 3
SORU SAYISI:10
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Solunum – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıda kurgulanan deney düzeneğinde iki farklı canlının hücresel solunumu karşılaştırılmaktadır.

Düzenekteki maya hücrelerinin sadece alkolik fermentasyon yaptığı bilindiğine göre,
I. Her iki düzenekte de ısı artışı olur.
II. Hassas bilye 2 yönünde ilerler.
III. L düzeneğinde su buharı oluşumuna rastlanır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?CEVAP
A

2)Farklı besinlerin hücresel solunuma katıldığı basamaklarla ilgili aşağıdaki şema çizilmiştir

Buna göre K, L ve M için seçeneklerden hangisi doğru olur?CEVAP
D

3) Ökaryot hücrelerde fermentasyon ve oksijenli solunum tepkimeleri için aşağıdakilerden hangisi ortaktır?CEVAP
A

4) Hücresel solunum tepkimeleri sırasında ETS enzimleri kullanılıyorsa,
I. Son elektron tutucu molekül oksijendir.
II. Kemiozmozis ile ATP üretimi yapılmaktadır.
III. Mitokondri organeli görev yapmaktadır.
verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur?CEVAP
B

5) Eşit koşullarda oluşturulmuş deney düzeneklerine aynı sayıda, farklı solunum mekanizmalarına sahip bakteriler bırakılıp bir süre beklendiğinde aşağıda verilen görünümler elde edilmiştir.

Buna göre K, L ve M tüplerindeki bakteriler
I. zorunlu anaerob,
II. geçici aerob,
III. zorunlu aerob
olmalarına göre sınıflanırsa seçeneklerden hangisi doğru olur?CEVAP
B

6) Yüksek yapılı bir bitki ve aerobik bakterilerle hazırlanan deney düzeneği aşağıdaki gibidir.

İçerisinde yeterli miktarda atmosferik hava bulunan deney düzeneği ile ilgili,
I. Dereceli pipetteki civa 1 yönünde ilerler.
II. Bitki ile aerob bakteriler normal bir şekilde yaşamlarını sürdürür.
III. KOH kalıbı fotosentez ürünlerine bağlı olarak bulanır.
IV. Termometredeki cıva seviyesi bir süre yükselir.
verilenlerden hangileri doğrudur?CEVAP
E

7) Oksijenli solunum sırasında ATP, NADH + H+ ve CO2 değişimleriyle ilgili olarak,

verilen grafiklerden hangileri yanlış olur?CEVAP
A

8) Aşağıda üç farklı deney ortamı şematize edilmiştir

Kaplarda yer alan heterotrof canlıların besin sıkıntısı çekmediği ve deney kaplarına dışarıdan hava girişinin olmadığı düşünülürse, deney düzeneklerindeki canlılık faaliyeti süreleriyle ilgili olarak seçeneklerden hangisi doğru olur?CEVAP
D

9) Proteinlerin hücresel solunumda kullanılması sürecinde;
I. deaminasyon (NH3 çıkışı),
II. hidroliz (sindirim),
III. fosforilasyon (enerji üretimi)
olayları seçeneklerde verilen hangi sıraya göre gerçekleşir?CEVAP
C

10) Bir hücresel solunum olayı organik yapıdaki son ürünün oluşması ile tamamlanıyorsa,
I. Solunumu gerçekleştiren hücre prokaryot yapıdadır.
II. Oluşan son ürün etil alkoldür.
III. Hücrenin solunumundaki net ATP kazancı ikidir.
verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur?CEVAP
A