Kazanım Testleri

12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Doğadaki Ekstrem Olaylar (2019-2020)

12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Doğadaki Ekstrem Olaylar
TESTİN ADI:Doğadaki Ekstrem Olaylar
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Doğadaki Ekstrem Olaylar Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Doğa olayları herhangi bir yerde normal sürecini yaşarken, bazen bu sürecin dışına çıkarak çok nadiren görülen olaylar ya da ilk defa görülen olaylar şeklinde gerçekleşmektedir. Bu şekilde meydana gelen doğa olaylarına ekstrem olaylar denilmektedir.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi ekstrem olaylara örnek olarak gösterilemez?CEVAP
C

2) Aşırı yağışlar, yağmur, kar ve dolu şeklinde gerçekleşir. Sel ve taşkınlar, aşırı yağışların ortaya çıkardığı en önemli sorunlardır. Sel ve taşkınlar bazen çok tehlikeli boyutlara varabilir.
Aşağıdakilerden hangisi sel ve taşkınların olumsuz etkileri arasında yer almaz ?CEVAP
D

3)I. Kıyı çizgisinin değişmesi
II. Buzul kütlelerinin erimesi
III. Akarsu yataklarının değişmesi
Yukarıda verilen durumlardan hangilerinin ekstrem bir deprem sonucunda meydana gelmesi beklenir?CEVAP
D

4) Aşağıdaki harita üzerinde beş farklı yer numaralandırılmıştır.

Bu yerlerin hangisinde düşük sıcaklığın beşeri faaliyetler üzerindeki olumsuz etkisinin diğerlerine göre daha fazla olduğu söylenebilir?CEVAP
A

5) Aşağıda verilenlerden hangisi ekstrem yağışlar sonucunda meydana gelecek olaylar arasında gösterilemez?CEVAP
E

6)
I. Kütle hareketleri
II. Sel ve taşkınlar
III. Depremler
Yukarıda verilen doğal afetlerden hangilerinin meydana gelmesinde iklim koşullarının etkisi olduğu söylenebilir?CEVAP
D

7) Japonya’da “2011 yılı Mart ayında saat 05:46’da yerin 24,4 km derinliğinde, 9,0 şiddetinde büyük bir deprem meydana geldi. Depremin etkisiyle oluşan tsunami sonucu ülkede büyük can ve mal kaybı yaşandı.
Yukarıda bahsedilen doğal afetin kökeni aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

8)
Doğa olayı  Kökeni
I.Kuraklık → Astronomi
II.Deprem → Jeolojik
III.Tsunami → Hidrolojik
IV.Fırtınalar → Meteoroloji
Yukarıda verilen doğal olayların oluşum kökenine göre yapılan eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?CEVAP
B

9)
I. Şiddetli yağışlar
II. Meteor düşmesi
III. Sel ve taşkın
IV. Kuraklık
Yukarıda verilen doğa olaylarından hangilerinin meydana gelmesinde insan etkisi olduğu söylenemez?CEVAP
A

10)
Harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde sel ve taşkın olayları daha fazla görülmektedir?CEVAP
D

11) Ekstrem olayları incelediğimizde son yıllarda dünya üzerinde farklı yer ve zamanlarda etkili bir şekilde oluşmakta olduğunu görmekteyiz.
Aşağıdakilerden hangisinin ekstrem olayların artış göstermesinde etkisinin olduğu söylenemez?CEVAP
D

12) Yağış yetersizliğine bağlı olarak yeraltı ve yerüstü sularında meydana gelen azalmayla kuraklık ortaya çıkmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi kuraklığın doğaya olan etkileri arasında gösterilemez?
CEVAP
C