Kazanım Testleri

12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Doğal Kaynakların Bölgesel ve Küresel Etkisi (2019-2020)

12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Doğal Kaynakların Bölgesel ve Küresel Etkisi
TESTİN ADI:Doğal Kaynakların Bölgesel ve Küresel Etkisi
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Doğal Kaynakların Bölgesel ve Küresel Etkisi Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Gelişmiş ülkelerin birçoğu sömürgeleri olan ülkelerin doğal kaynaklarından yararlanarak bugünkü sanayileşme düzeylerine ulaşmışlardır.
Bu ülkelere örnek olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilir?CEVAP
C

2) Aşağıda verilen ülkelerin hangisi doğalgaz ihtiyacını Rusya’dan karşılamaktadır?CEVAP
B

3) Doğal kaynak rezervi yönünden fakir olan bazı gelişmiş ülkeler ihtiyacı olan hammadde ve enerji kaynaklarını ithalat yoluyla karşılamaktadırlar.
Bu ülkelere aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilir?CEVAP
B

4) Sahip oldukları doğal kaynaklarını verimli bir şekilde kullanamayan ülkelerin genel özellikleri ile ilgili olarak;
I. Kişi başına düşen milli gelir yüksektir.
II. Sanayi üretimi fazladır.
III. Teknolojik alt yapıları yetersizdir.
IV. Kalifiye iş gücü yetersizdir.
verilenlerden hangileri söylenir?CEVAP
E

5) Orta Doğu zengin enerji yataklarına sahip bir bölgedir. Bu bölgedeki bazı ülkelerde üretilen petrolün bir kısmı gemiler ile dünyanın başka bölgelerine aktarılmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu ülkeler arasında yer almaktadır?CEVAP
E

6) Dünya’nın güçlü ekonomisine sahip ülkeler genellikle doğal kaynaklarını verimli kullanan ülkelerdir.
Buna göre aşağıda verilen ülkelerden hangisinin doğal kaynaklarını diğerlerine göre daha az verimli kullandığı söylenir?CEVAP
D

7) Tarımsal faaliyetlerde makine kullanımı, sulama, gübreleme gibi yöntemlerin uygulanması birim alandan alınan verimi artırır.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde birim alandan alınan verimin diğerlerine göre daha yüksek olması beklenir?CEVAP
A

8) Aşağıda bir ülke ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.
• Ilıman iklim özellikleri görülmektedir.
• Yıllık yağış miktarı 2000 mm’nin üzerindedir.
Yalnızca bu bilgilere göre bu ülkenin aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi bakımından zengin olması beklenir?CEVAP
C

9)
• Yer şekilleri sadedir.
• Yaz yağışları görülmektedir.
• Doğal bitki örtüsü çayırdır.
Yukarıdaki özelliklere sahip bir ülkede aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin yapılması beklenir?CEVAP
B

10)
I. Sanayi faaliyetlerinin artış göstermesi
II. Ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi
III. Dünya nüfusunun artması
Yukarıda verilen durumlardan hangileri doğal kaynak kullanımını artırmıştır?CEVAP
E

11)

Harita üzerinde verilen yerlerin hangileri önemli orman ürünleri üretim bölgeleri arasında gösterilir?CEVAP
B

12) Altın, elmas, platin rezervi bakımından zengin olan Afrika ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E