Kazanım Testleri

12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Doğal Sistemlerdeki Değişimlerin Geleceğe Etkisi (2019-2020)

12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Doğal Sistemlerdeki Değişimlerin Geleceğe Etkisi
TESTİN ADI:Doğal Sistemlerdeki Değişimlerin Geleceğe Etkisi
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Doğal Sistemlerdeki Değişimlerin Geleceğe Etkisi Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Küresel ısınma sonucunda doğal sistemlerde bazı değişimlerin olacağı tahmin edilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu değişimlere örnek olarak gösterilemez?CEVAP
A

2) Kyoto protokolü; küresel iklim değişiminin olumsuz etkilerini önlemek ve bu değişime neden olan durumlara karşı tedbir almak amacıyla imzalanan uluslararası bir protokoldür.
Kyoto Protokolüyle;
I. Fosil yakıt yerine alternatif enerji kaynaklarının kullanılması
II. Az enerji tüketen sistemlere geçilmesi
III. Sera gazı salınımının azaltılması

hangilerinin yapılması amaçlanmıştır?CEVAP
E

3) 21. yüzyılda küresel iklim sistemindeki değişimlerin önceki yüzyıllara oranla daha hızlı olacağından söz edilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi küresel iklim değişimi sonucunda meydana gelebilecek olaylardan biri değildir?CEVAP
C

4) Aşağıda verilen doğal afetlerden hangisinin beşeri faaliyetler üzerindeki etkisi diğerlerine göre daha uzun sürede ortaya çıkmaktadır?CEVAP
B

5) Geniş alanlarda uzun yıllar boyunca yaşanan atmosfer olaylarının gösterdiği ortalamaya iklim denir. Doğal ve beşeri nedenlerle atmosferin gaz bileşiminin bozulması sonucunda iklimde değişimler görülmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu değişimin nedenleri arasında gösterilemez?CEVAP
E

6) Küresel ısınmaya bağlı olarak aşağıdakilerden hangisinin etkilenmesi beklenemez?CEVAP
B

7) Aşağıdakilerden hangisi buzulların erimesiyle Dünya üzerinde meydana gelecek olaylar arasında gösterilmez?CEVAP
A

8) Kyoto Protokolü ile Paris İklim Antlaşması’nın ortak amacı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi çerçevesinde sera gazlarının salınımını azaltmaya yönelik tedbirler almaktır.
Bu amaçla;
I. Meraların yerleşim alanlarına dönüştürülmesi,
II. Fosil yakıtlar yerine alternatif enerji kaynaklarının kullanılması
III. Fabrika bacalarına filtre takılması
faaliyetlerinden hangileri yapılmalıdır?
CEVAP
E

9) Küresel ısınma sonucunda soğuk iklim bölgelerinde sıcaklık değerlerinin artması bu bölgelerde tarımsal faaliyetlerin yapılabilmesine olanak sağlar.
Yukarıda bahsedilen durum aşağıda verilen alanlardan hangisi için söylenebilir?CEVAP
C

10)
Yukarıdaki Dünya haritasında işaretli alanların hangilerinde tropikal fırtınalar görülmez?CEVAP
D

11) Kuraklık sonucunda su kaynakları azalır, toprak çoraklaşır ve tarım alanları verimsizleşir. Bu durum çölleşmeye neden olur.
Bir bölgede çölleşmenin başlaması ile,
I. canlı türlerinin azalması,
II. bölge nüfusunun artması,
III. beslenme sorunlarının yaşanması
hangilerinin yaşanması beklenir?CEVAP
E

12)
I. Geri dönüşüm tesisleri
II. Kıyılarda yapılaşma
III. Ağaçlandırma faaliyetleri
Yukarıda verilenlerden hangileri doğanın sürdürülebilirliği için yapılacak çalışmalar arasında gösterilemez?CEVAP
B