Kazanım Testleri

12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Doğanın İşleyişi ve Doğadaki Tehlikeler (2019-2020)

12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Doğanın İşleyişi ve Doğadaki Tehlikeler
TESTİN ADI:Doğanın İşleyişi ve Doğadaki Tehlikeler
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Doğanın İşleyişi ve Doğadaki Tehlikeler Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Dünya nüfusunun artması ve insan ihtiyaçlarının çeşitlenmesi, insanların doğal çevre üzerindeki işleyişine müdahalesini arttırmaktadır.
Buna göre;
I. ulaşım yolları için tünel yapılması,
II. bataklık alanların kurutularak yerleşmeye açılması,
III. akarsuların akış hızının fazla olduğu yerlerde vadilerin oluşması
verilenlerden hangileri insanların doğanın işleyişi üzerindeki müdahalesine örnek olarak gösterilemez?CEVAP
C

2) Beşeri faaliyetler sonucunda bazı canlı türleri yok olma tehlikesi içindedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu canlı türlerinden biri değildir?CEVAP
A

3) Aşağıda verilenlerden hangisi çevre sorunlarını en aza indirmek için alınan tedbirler arasında gösterilmez?CEVAP
E

4) Aşağıdakilerden hangisinin çevre sorunu oluşturması beklenmez?CEVAP
E

5) Doğal çevreyi korumak için uluslararası alanda geçerli olan sözleşmelerden biri 1971 yılında İran’ın Ramsar kentinde kabul edilen ve Türkiye’nin 1993 yılında imzaladığı Ramsar Sözleşmesi’dir.
Bu sözleşmenin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

6) Canlı yaşamı için önemli ekolojik unsurlardan biri su kaynaklarıdır.
Bu kaynaklar üzerinde;
I. erozyon,
II. bitki örtüsü,
III. sanayileşme
verilenlerden hangilerinin olumlu bir etkisi vardır?CEVAP
B

7) Doğal kaynağın doğanın yenilenme hızına göre daha fazla tüketilmesi sonucunda doğal kaynaklar tükenir, çevre sorunları belirir ve insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi güçleşir. Bu durumun oluşmaması için doğal kaynaklar sürdürülebilir şekilde kullanılmalıdır.
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ile;
I. hava, su ve toprak kalitesinin korunması,
II. ormanların devamlılığının sağlanması,
III. ekosistemlerin devamlılığının sağlanması
gelişmelerden hangilerinin gerçekleşmesi beklenir?
CEVAP
E

8)
I. Tarımsal faaliyetleri durdurmak.
II. Çevre yasalarının uygulanmasını takip etmek.
III. İnsanların doğal çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.
Çevresel örgütlerin kuruluş amaçları arasında yukarıda verilenlerden hangileri yer almaz?CEVAP
A

9) Kyoto Protokolü, küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik 1997’de imzalanmış bir sözleşmedir.
Bu sözleşme ile,
I. Atmosfere salınan CO2 oranını kontrol altında tutmak.
II. Kültürel ve doğal değerleri koruma altına almak.
III. Dünya nüfusunun istihdam imkânlarını iyileştirmek.
verilenlerden hangileri hedeflenmiştir?CEVAP
A

10) TEMA Vakfı erozyon ile mücadele, ağaçlandırma ve doğal varlıkların korunması amacıyla kurulmuş çevreci bir vakıftır.
Bu vakfın amaçları arasında;
I. Meşe Projesi,
II. Hatıra Ormanı Projesi,
III. Kırdan kentlere olan göçleri önleme
verilenlerden hangileri yer almaz?CEVAP
C

11) Dünyada çevre sorunlarının artması ve sınırları aşanküresel etkilerinin görülmesi ülkeleri uluslararası çözümarayışlarına itmiştir. Bu amaçla uluslararası çevre anlaşmaları imzalanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu çevre anlaşmalarının amaçları arasında gösterilemez?CEVAP
C

12) Doğal miras alanları içinde ormanlar önemli yer tutmaktadır.
Ormanların faydaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?CEVAP
E