Kazanım Testleri

12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Dünya Ticaret Ağları ve Küresel Ekonomi (2019-2020)

12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Dünya Ticaret Ağları ve Küresel Ekonomi
TESTİN ADI:Dünya Ticaret Ağları ve Küresel Ekonomi
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Dünya Ticaret Ağları ve Küresel Ekonomi Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Eski çağlarda insanlar, üretim faaliyetlerine başladıklarında ellerindeki ihtiyaç fazlası ürünleri gereksinim duydukları başka ürünlerle değiş tokuş ederek ticaretin başlamasını sağlamışlardır. Paranın icadıyla ticari faaliyetler bambaşka bir boyut kazanmıştır. Günümüzde ticari faaliyetler küresel çapta yapılmaktadır.
Ticaretin küresel çapta yapılmasında;
I. Ulaşım sistemlerinin gelişmesi
II. İletişim sistemlerinin gelişmesi
III. Seri üretimin yapılması
faaliyetlerinden hangilerinin etkisinden söz edilebilir?CEVAP
E

2) Bir ürünün tanıtılması ve tüketiciye ulaştırılması ticari faaliyetler için oldukça önemlidir.
Bu cümlede ticaret üzerinde aşağıdakilerden hangisinin önemli olduğuna değinilmiştir?CEVAP
B

3) Dünyada ticaretin ve sanayinin en yoğun olduğu önemli bölgelerden biri de ABD, Kanada ve Meksika tarafından kurulmuştur. Bu ticaret bölgesi vergilerin sıfırlanması ve gümrük birliği sağlanması amacıyla kurulmuştur.
Bu ticaret bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

4) Günümüzde bilişim teknolojilerindeki hızlı değişim ve bu teknolojileri kullanabilen genç ve dinamik nüfusun fazla olması ticarete “ elektronik ticaret” (e-ticaret) kavramını oluşturmuştur E-ticaret; özel olarak oluşturulmuş sistemler yoluyla Genel Ağ üzerinden verilen veya alınan siparişler ile mal ve hizmetleri alıp satma işlemidir. E-ticaret, hayatı kolaylaştırmasının yanında birtakım riskleri de beraberinde getirir. Bunlardan en önemlisi, siber güvenliğin ihlali ile ortaya çıkan siber suçlardır.
Sanal alışveriş yapan tüketicilerin mağdur olmamaları için;
I. Alışveriş yapılacak sitenin güvenilirliğiyle ilgili ön araştırma yapmalı
II. Mümkünse sanal kart kullanmalı
III. Güvenlik sertifikasına (SSL) sahip sitelerden alışveriş yapılmalı
unsurlardan hangilerine dikkat etmesi gerekir?CEVAP
E

5) Aşağıda tarihi İpek Yolu haritası gösterilmiştir.

Bu tarihi yolun güzergahı dikkate alındığında;
I. Avrupa
II. Orta Amerika
III. Doğu Asya
IV. Avustralya
yerlerden hangileri arasında ticaretin gelişmesine katkı sağladığı söylenebilir?CEVAP
B

6) E-ticaret; elektronik ortamda bilgisayar, cep telefonu gibi mobil cihazların kullanımı yoluyla yapılan bir ticaret türüdür. Her geçen gün sanal ortamda alışveriş yapan kişilerin sayısı artmaktadır. E-ticaret, bazı riskleri olmakla birlikte genel anlamda hayatı kolaylaştırmaktadır.
Buna göre e-ticaretin avantajları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?CEVAP
C

7) Selçuklu ve Osmanlı devletleri döneminde Anadolu’da kervansaraylar ve hanlar yapılmış, ulaşım yollarının güvenliği sağlanmıştır.
Buna göre Selçuklu ve Osmanlıların kervansaray ve hanlar kurmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?CEVAP
B

8) Aşağıdaki harita üzerinde dört farklı yer gösterilmiştir.

Bu yerlerden hangileri arasında ticaret kapasitesi daha fazladır?CEVAP
A

9) Aşağıdaki tabloda Türkiye’nin bazı yıllara ait ihracatının sektörlere göre dağılımı milyon dolar olarak verilmiştir.

Tablodaki bilgilere bakıldığında aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenir?CEVAP
A

10) Dünyada ticaretin ve sanayinin en yoğun olduğu bölgelerden biri de Uzak Doğu Ticaret Bölgesidir.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi bu bölgede yer alan ülkelerden biri değildir?CEVAP
D

11) M ve N ülkelerinin;
• iklim özellikleri,
• yer şekilleri,
• fizyolojik nüfus yoğunluğu,
• çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılışlarının benzer olduğu bilinmektedir.
Yalnızca bu bilgiler doğrultusunda M ve N ülkeleri arasında aşağıda verilen sektörlerden hangisinin ticari potansiyelinin daha az olması beklenir?CEVAP
A