Kazanım Testleri

12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Dünya Turizminde Türkiye’nin Yeri ve Turizm Politikaları (2019-2020)

12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Dünya Turizminde Türkiye’nin Yeri ve Turizm Politikaları
TESTİN ADI:Dünya Turizminde Türkiye’nin Yeri ve Turizm Politikaları
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Dünya Turizminde Türkiye’nin Yeri ve Turizm Politikaları Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Turizm ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
E

2) Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’nin uluslararası turizm gelirlerinden alacağı payı artırmak için geliştirdiği politikalar arasında gösterilmez?CEVAP
D

3) Bir ülkedeki tarihi, sosyal, kültürel ve doğal değerler o ülkenin turizm potansiyelini oluşturur.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin turizm potansiyelini artıran doğal faktörlerden biri değildir?CEVAP
A

4) Aşağıda verilenlerden hangisi ülkemizde kış turizminin geliştiği yerlerden biri değildir?CEVAP
B

5) Aşağıdaki tabloda Türkiye’nin 2000, 2005, 2010, 2012 ve 2016 yıllarındaki turizmine ait bilgiler verilmiştir

Tablodaki bilgilere göre;
I. Turizm gelirleri verilen yıllarda sürekli artış göstermiştir.
II. Turizm geliri turizm giderinden sürekli fazla olmuştur.
III. Gelen turist sayısı yıldan yıla değişiklik göstermiştir.
verilenlerden hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
B

6) Aşağıda verilen turizm değerlerimizden hangisi UNESCO tarafından belirlenen Dünya mirası listede yer almaz?CEVAP
E

7) Aşağıda ülkemizin bazı turizm değerleri ve bulundukları şehirler eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
A

8)

Harita üzerinde numaralandırılarak verilen alanların hangilerinde yayla turizmi diğerlerine göre daha fazla gelişmiştir?CEVAP
D

9) Aşağıdaki verilen ülkelerin hangisinden Türkiye’ye gelen turist sayısı diğerlerine göre daha fazladır?CEVAP
C

10) Ülkemiz jeotermal kaynak potansiyeli bakımından Avrupa’da birinci sıradadır. Ülkemizde 46 ilde 190 civarında kaplıca tesisi bulunmaktadır.
Aşağıda verilen şehirlerimizden hangisinde kaplıca turizmin geliştiği söylenemez?CEVAP
A

11) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin ilk milli parkıdır?CEVAP
B

12) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde en fazla gelişme gösteren turizm koludur?CEVAP
C