Kazanım Testleri

12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri (2019-2020)

12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri
TESTİN ADI:Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde sanayileşmeye bağlı olarak görülen çevre sorunlarının diğer yerlere göre daha fazla olması beklenir?CEVAP
D

2) Ulaşım, ticaret, turizm, tarım ve sanayi gibi ekonomik faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı yerlerde sosyal ve kültürel aktivitelerin daha yoğun olduğunu söylemek mümkündür.
Buna göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde sosyal ve kültürel aktivitelerin diğerlerine göre daha az olması beklenir?CEVAP
D

3)
I. Teknoloji
II. Ormancılık
III. Tarım
IV. Turizm
Yukarıda verilen ekonomik faaliyetlerden hangileri bir bölgenin sosyal ve kültürel yapısını diğerlerine göre daha kısa zamanda değiştirir?CEVAP
D

4) Ruhr Havzası’nın sosyal ve kültürel yapısı üzerinde madencilik ve sanayi faaliyetlerinin etkisi fazla olmuştur.
Buna benzer bir durumun ülkemizde aşağıda verilen yerlerin hangisinde görüldüğü söylenebilir?CEVAP
C

5)
Ülkemizde demir-çelik sanayisinin geliştiği yerlerden biri de Zonguldak, Bartın ve Karabük çevresidir.
Demir-çelik sanayinin bu yerlerde yoğunlaşmasında;
I. Demir madeni
II. Su kaynakları
III. Taş kömürü yatakları
Verilenlerden hangilerinin etkisinden söz edilebilir?CEVAP
D

6) Ekonomik faaliyetlerin yoğun olduğu kentler çevresinden göç almaktadır. Bu durum beraberinde bazı sorunlar ortaya çıkarmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlar arasında gösterilemez?CEVAP
A

7) Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerin olumlu sonuçları arasında gösterilemez?CEVAP
B

8) Gelişmiş ülkelerde teknolojinin sosyal ve kültürel hayat üzerindeki etkisi az gelişmiş ülkelere göre daha fazla olmaktadır.
Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde teknolojinin sosyal ve kültürel hayat üzerindeki etkisinin diğerlerine göre daha az olması beklenir?CEVAP
A

9) Aşağıdakilerden hangisi bir yerin sosyal, kültürel, ekonomi ve nüfus yapısını diğerlerinden daha kısa sürede değiştiren ekonomik faaliyettir?CEVAP
C

10) Aşağıda verilen kentlerden hangisinin sanayi faaliyetleri nedeniyle diğerlerine göre daha fazla göç aldığı söylenebilir?CEVAP
E

11) Batman 1948 yılında ‘’İluh’’ adında bir demir yolu istasyonu iken, 2016 yılında yaklaşık olarak 420.000 nüfuslu bir şehir olmuştur.
Batman şehrinin gelişip büyümesinde öncelikli ekonomik faaliyet hangisidir?CEVAP
B

12)
I. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri
II. Maden çıkarma ve işleme faaliyetleri
III. Turizm faaliyetleri
Elazığ şehrinin gelişmesinde yukarıda verilen ekonomik faaliyetlerden hangileri diğerlerine göre daha fazla etkili olmuştur?
CEVAP
C